Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Završno izvješće Komisijine stručne skupine o suzbijanju dezinformacija i promicanju digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja

U izvješću su objedinjena glavna saznanja posebne Komisijine stručne skupine za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja o problemima u tom novom i složenom području i mogućim rješenjima te njihovi okvirni zaključci i preporuke.

hrvatski