Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 3. mjera

Europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje

Upotreba digitalnog sadržaja u obrazovne svrhe nije novost, ali je pandemija bolesti COVID-19 naglo ubrzala proizvodnju i upotrebu takvih resursa.

Usporedno s time, zbog aktualne digitalne transformacije, primjećujemo veliku promjenu u navikama upotrebe digitalnih obrazovnih sadržaja i među dionicima na „strani ponude” – industrijom i javnim sektorom – i dionicima na „strani potražnje” – učiteljima, profesorima, učenicima i studentima.

Digitalna tranzicija donosi brojne promjene:

 • digitalni obrazovni sadržaji postaju kreativniji, poticajniji, interaktivniji i dolaze u raznim formatima
 • nova tehnološka dostignuća, kao što su imerzivna stvarnost i umjetna inteligencija, pomažu u pružanju novih vrsta obrazovnog sadržaja
 • proizvodnja digitalnog obrazovnog sadržaja eksponencijalno raste.

Izazovi digitalne tranzicije

Te promjene sa sobom nose i neke poteškoće:

 • digitalne platforme i njihovi algoritmi mogli bi djelovati kao „nadzornici” digitalnog obrazovnog sadržaja i tako na razne načine utjecati na pristup tim resursima
 • korisnicima je teže provjeriti kvalitetu i pouzdanost digitalnih obrazovnih resursa nego tradicionalnog sadržaja
 • dugoročno očuvanje tih obrazovnih resursa
 • rizici za kibersigurnost, zaštitu podataka i e-privatnost.

Postoje i drugi izazovi:

 • nedostatak podataka i analiza o trenutačnoj situaciji i (potencijalnim) promjenama koje će iz nje proizaći
 • utvrđivanje prioritetnih područja u suradnji s dionicima, koja Europska unija treba poduprijeti radi poboljšanja kvalitete obrazovanja
 • promicanje višejezičnosti i kulturne raznolikosti na globaliziranom tržištu te sprečavanje isključenosti učenika u nepovoljnom položaju
 • zajedničko osmišljavanje rješenja s dionicima, koja će oni prihvatiti i koja se mogu u potpunosti provesti.

Cilj

Svrha je ove mjere utvrditi područja u kojima bi djelovanje EU-a donijelo dodanu vrijednost i blisko surađivati s dionicima na traženju najučinkovitijih rješenja.

Glavne aktivnosti i očekivani rezultati

Tijekom 2022. i 2023. Europska  komisija provodit će intenzivan proces dijaloga s dionicima, uključujući bilateralne sastanke i zajednicu prakse, kako bi se svi sudionici osjećali suautorima predloženih rješenja, a ta rješenja bila u potpunosti provediva.

U 2022. bit će pokrenuta odgovarajuća studija. U njoj će se uzeti u obzir potrebe učenika, nastavnog osoblja i relevantnih dionika u području obrazovanja i osposobljavanja, ali i ponuda digitalnog obrazovnog sadržaja.  Ocijenit će se i utjecaj pandemije bolesti COVID-19, digitalne transformacije i tehnoloških inovacija na obrazovanje.

Europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje

Te aktivnosti dovest će do kombinacije mjera u obliku europskog okvira za digitalne obrazovne sadržaje, čija će rješenja dionici zajednički osmisliti i prihvatiti.

Europska platforma za razmjenu sadržaja i obrazovnih podataka u području visokog obrazovanja

U okviru 3. mjere Akcijskog plana za digitalno obrazovanje uspostavit će se i europska platforma za razmjenu sadržaja i obrazovnih podataka u području visokog obrazovanja. Svrha je te platforme pospješiti dublju transnacionalnu suradnju visokih učilišta i promicati razmjenu sadržaja i obrazovnih podataka.

Vremenski okvir

 • 2022. – 2023. – provedba studije kao doprinosa pripremi europskog okvira za digitalne obrazovne sadržaje
 • 2022. – pripremna faza za pokretanje europske platforme za razmjenu u području visokog obrazovanja

Treća mjera Akcijskog plana za digitalno obrazovanje financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti e-poštom na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

 

Povezani sadržaj