Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 11. mjera

Transnacionalno prikupljanje podataka i cilj na razini EU-a za digitalne vještine učenika

Osnovne digitalne vještine preduvjet su za učinkovito sudjelovanje svih građana u današnjem sve digitalnijem svijetu. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 izašlo je na vidjelo koliko su osnovne i napredne digitalne vještine važne za funkcioniranje naših gospodarstava i društava. 

Suprotno uvriježenom mišljenju o današnjim mladima kao „digitalnoj generaciji”, rezultati Međunarodnog istraživanja računalne i informacijske pismenosti (ICILS) pokazuju da mladi ne razvijaju sofisticirane digitalne vještine samim time što odrastaju služeći se digitalnim uređajima. 

Za razliku od drugih osnovnih vještina, kao što su čitanje, matematika i prirodoslovlje, transnacionalni podaci o trenutačnoj razini digitalnih vještina mladih u Europskoj uniji dostupni su tek u manjoj mjeri. 

Potrebno je više podataka da bismo bolje razumjeli zašto dolazi do razlika u razini vještina i omogućili Uniji i njezinim državama članicama da poduzmu učinkovite mjere za njihovo smanjivanje. 

Ciljevi 

Europska komisija zato podupire prikupljanje i analizu usporedivih podataka o digitalnim vještinama mladih u cijeloj Europi. 

Na razini EU-a 2021. je prihvaćen cilj za digitalne vještine u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.)

U Rezoluciji se poziva da se udio učenika osmih razreda (13-godišnjaci) sa slabim rezultatima u području računalne i informacijske pismenosti do 2030. smanji na ispod 15 %. Računalna i informacijska pismenost mjerit će se na temelju podataka iz ICILS-a. 

Zahvaljujući transnacionalnom prikupljanju podataka bolje ćemo razumjeti kretanja u digitalnom obrazovanju na europskoj razini i na razini država članica. 

Potpora državama članicama u prikupljanju usporedivih podataka o trendovima u digitalnom obrazovanju pomoći će nacionalnim javnim upravama da prate razine vještina mladih tijekom vremena i preko granica te ojačati osnovu za razvoj politika na temelju dokaza.

Glavne aktivnosti

  • pružanje financijske potpore državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ za sudjelovanje u ICILS-u 2023.
  • praćenje napretka prema cilju na razini EU-a za digitalne vještine učenika na temelju podataka iz ICILS-a (smanjenje udjela učenika osmih razreda sa slabim rezultatima u području računalne i informacijske pismenosti do 2030. na ispod 15 %)
  • godišnje izvješćivanje o digitalnim vještinama u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja 

Očekivani rezultati 

  • proširena pokrivenost međunarodno usporedivih podataka o digitalnim vještinama u državama članicama EU-a i na europskoj razini kako bi se politike mogle donositi na temelju dokaza
  • preciznija slika stanja digitalnih vještina mladih i faktora koji utječu na stjecanje digitalnih vještina u EU-u 

Kronologija

  • od siječnja do prosinca 2023. – glavno prikupljanje podataka za ICILS 2023., Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA) 
  • od listopada do prosinca 2024. – objava međunarodnih rezultata ICILS-a 2023. (IEA) 
  • od siječnja do ožujka 2025. – uspostava međunarodne baze podataka ICILS-a 2023. (IEA) 

Financiranje

Ova mjera financira se u okviru EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

 

Povezani sadržaj