Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Ohjeet opettajille ja kasvattajille disinformaation torjumisesta ja digilukutaidon edistämisestä koulutuksen avulla

Opettajille ja kasvattajille tarkoitetuissa ohjeissa disinformaation torjumisesta ja digilukutaidon edistämisestä koulutuksen avulla annetaan opettajille ja kasvattajille konkreettista opastusta siltä pohjalta, mitkä menetelmät toimivat edistettäessä digitaalista lukutaitoa koulutuksen yhteydessä. Mukana on käytännön vinkkejä, tehtäväsuunnitelmia, tietoa aihealueista sekä kehotuksia varovaisuuteen.

suomi