Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 1

Podpora dostupného, vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání musí být společnou snahou celé společnosti.

Vlády, instituce vzdělávání a odborné přípravy, soukromý sektor i veřejnost se musí zavázat k vytvoření vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání. 

Úspěšná digitální transformace systémů vzdělávání a odborné přípravy jako taková přesahuje rámec vládních orgánů a institucí odpovědných za vzdělávání a vyžaduje, aby se v řadě různých oblastí politiky uplatňoval integrovaný celovládní přístup. 

Cílem tohoto opatření je stanovit kroky, které je třeba podniknout k dosažení klíčových faktorů, díky kterým se digitální vzdělávání pro všechny stane realitou. Patří mezi ně mimo jiné

 • řešení nedostatků v oblasti připojení a vybavení
 • podpora institucí vzdělávání a odborné přípravy sdílením znalostí o tom, jak se inkluzivně přizpůsobit a digitalizovat
 • řešení problémů souvisejících s přístupností a dostupností pomocných technologií
 • vybízení členských států Evropské unie (EU), aby podporovaly užší dialog mezi zúčastněnými stranami napříč ekonomikou a mezi institucemi vzdělávání a odborné přípravy
 • vybízení členských států k vypracování pokynů pro digitální pedagogiku

Cíle

 • určit kroky, které je třeba podniknout v oblasti vzdělávání, investic, výzkumu a inovací s cílem zajistit vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání pro všechny studenty v celé Evropě
 • vyměňovat si názory a odborné znalosti o tom, jak nejlépe dosáhnout klíčových předpokladů účinného a inkluzivního digitálního vzdělávání
 • podporovat členské státy EU v digitální transformaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy prosazováním společného závazku Evropské komise a členských států EU 

Hlavní činnosti

 • zahájit s členskými státy EU proces strategických úvah
 • uspořádat několik tematických setkání o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání
 • vypracovat případný návrh doporučení Rady o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání

Očekávané výsledky

 • zvýšení politického závazku členských států umožnit efektivní a inkluzivní digitální vzdělávání
 • zvýšení povědomí o klíčových faktorech úspěšné digitální transformace systémů vzdělávání a odborné přípravy
 • dosažení dohody o případném návrhu doporučení Rady o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání (bude upřesněno)

Harmonogram

 • Do konce roku 2021 – zahájení strategického dialogu 
 • Do konce roku 2022 – možné přijetí návrhu doporučení Rady o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání

Financování

Toto opatření je financováno programem EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.