Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 1. mjera

Promicanje dostupnog, visokokvalitetnog i uključivog digitalnog obrazovanja mora biti zajednički pothvat cijelog društva.

Vlade, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, privatni sektor i javnost moraju se angažirati u uspostavi uspješnog digitalnog obrazovnog ekosustava. 

Uspješna digitalna transformacija sustava obrazovanja i osposobljavanja nije samo zadatak vladinih tijela i institucija nadležnih za obrazovanje nego zahtijeva integrirani pristup na razini cijele vlade u nizu različitih područja politika. 

Cilj je ove mjere utvrditi korake za ostvarenje ključnih čimbenika koji svima omogućuju digitalno obrazovanje. To među ostalim uključuje:

 • uklanjanje nedostataka u pogledu povezivosti i opreme
 • podupiranje ustanova za obrazovanje i osposobljavanje razmjenom znanja o uključivoj prilagodbi i digitalizaciji
 • uklanjanje problema u dostupnosti i raspoloživosti pomoćnih tehnologija
 • poticanje država članica Europske unije da omoguće intenziviranje dijaloga među dionicima iz cijelog gospodarstva i ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje
 • poticanje država članica da razviju smjernice za digitalnu pedagogiju

Ciljevi

 • utvrđivanje koraka koje treba poduzeti u pogledu obrazovanja, ulaganja, istraživanja i inovacija kako bi se za sve učenike diljem Europe osiguralo visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje
 • razmjena ideja i stručnog znanja o tome kako najbolje ostvariti ključne čimbenike koji omogućuju učinkovito i uključivo digitalno obrazovanje
 • podupiranje država članica EU-a u digitalnoj transformaciji sustava obrazovanja i osposobljavanja promicanjem zajedničke obveze Europske komisije i država članica 

Glavne aktivnosti

 • pokretanje procesa strateškog promišljanja s državama članicama EU-a
 • organiziranje nekoliko tematskih sastanaka o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje
 • sastavljanje mogućeg nacrta prijedloga preporuke Vijeća o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje

Očekivani rezultati

 • povećanje političke predanosti država članica da omoguće učinkovito i uključivo digitalno obrazovanje
 • informiranje o ključnim čimbenicima za uspješnu digitalnu transformaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja
 • postizanje dogovora o potencijalnom prijedlogu preporuke Vijeća o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje (još nije potvrđeno)

Vremenski okvir

 • do kraja 2021. – pokretanje strateškog dijaloga 
 • do kraja 2022. – moguće donošenje prijedloga preporuke Vijeća o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.