Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση – Δράση 1

Η επιτυχής ψηφιακή εκπαίδευση αφορά τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών μάθησης και διδασκαλίας για όλους στην ψηφιακή εποχή, και αποτελεί προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προοδεύσουν στον σημερινό κόσμο. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης εντοπίζουν κοινές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι χώρες της ΕΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους.
Σ’ αυτή τη σελίδα

Διαρθρωμένος διάλογος με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες

Η προώθηση της προσβάσιμης, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια στην κοινωνία. Οι κυβερνήσεις, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ιδιωτικός τομέας και οι πολίτες πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση για «προσοχή των ηγετών και διαρθρωμένο διάλογο σε ανώτατο επίπεδο» σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ο διαρθρωμένος διάλογος με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αποσκοπούσε στην αύξηση της πολιτικής προβολής και των δεσμεύσεων για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030.

Ο διαρθρωμένος διάλογος υλοποιήθηκε μέσω συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ και διμερών συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και εκπροσώπων των επιμέρους χωρών της ΕΕ. Σε αυτές συμμετείχαν διάφοροι τομείς και όργανα της κυβέρνησης, καθώς και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας. Ο διάλογος καθοδηγήθηκε από την έννοια της «προσέγγισης στο επίπεδο του συνόλου της διοίκησης», η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Η προσέγγιση αυτή συγκέντρωσε διάφορους άξονες πολιτικής, μεταξύ των οποίων:

 • εκπαίδευση και κατάρτιση
 • ψηφιοποίηση
 • απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • χρηματοδότηση και επενδύσεις

Στόχοι

 • εστίαση στον τρόπο επίτευξης φιλόδοξων εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων
 • κινητοποίηση των εργαλείων της ΕΕ για την καλύτερη στήριξη των χωρών της ΕΕ στις πρόσθετες μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες για την υλοποίηση του οράματος του 2030
 • αύξηση της πολιτικής προβολής και των δεσμεύσεων για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες
 • τροφοδότηση των μελλοντικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και της προετοιμασίας για το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030 
 • συνένωση διάφορων αξόνων πολιτικής: υπουργεία παιδείας, εργασίας, ψηφιοποίησης και οικονομικών, καθώς και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, από τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως τους παρόχους υποδομών, τον ιδιωτικό τομέα, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και την κοινότητα καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας

Βασικές δραστηριότητες

 • συζητήσεις με τις χώρες της ΕΕ σε ένα κοινό πλαίσιο, εντός της ομάδας υψηλού επιπέδου εθνικών συντονιστών για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες
 • διμερείς διάλογοι με τις χώρες της ΕΕ
 • διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • εκπόνηση προτάσεων για συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
 • παροχή στοιχείων για το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία και τους εθνικούς χάρτες πορείας

Αποτελέσματα

 • αυξημένη πολιτική δέσμευση των χωρών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες
 • ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους βασικούς παράγοντες για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Χρονολόγιο

Πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Επιτροπή έχει προτείνει σύσταση του Συμβουλίου που περιγράφει ένα σύγχρονο πλαίσιο επενδύσεων, διακυβέρνησης και ανάπτυξης ικανοτήτων για αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της συμπεριληπτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να προοδεύσουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο.

Η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για συστημικό ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Με βάση τα αποτελέσματα του διαρθρωμένου διαλόγου, η πρόταση καλεί όλες τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους, μέσω της αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος.

Στόχοι

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικής προόδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με βάση:

Βασικές δραστηριότητες

Χρονολόγιο

Χρηματοδότηση

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».