Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ennek az oldalnak a fordítása folyamatban van. A fordítás elkészültéig ajánljuk figyelmébe a legfrissebb angol nyelvű változatot.

Digitális oktatási cselekvési terv – 1. intézkedés

A digitális oktatás akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb körben megteremtjük a jobb digitális tanulás és tanítás lehetőségeit. A sikeres digitális oktatás egyben előfeltétele is annak, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a készségeket, amelyekkel boldogulni tudnak a mai digitális korban. Az e fellépés keretében végzett tevékenységek beazonosítják azokat a közös kihívásokat, amelyekkel az uniós országoknak az oktatási és képzési rendszereik digitális átalakítása során szembe kell nézniük, továbbá javaslatokat tesznek ezek leküzdésére.
Ezen az oldalon

A tagállamokkal a digitális oktatásról és készségekről folytatott strukturált párbeszéd

A hozzáférhető, magas színvonalú és inkluzív digitális oktatás a társadalom egészének közös érdeke, ezért mindannyiunk feladata előmozdítani azt. Fontos, hogy a kormányok, az oktatási és képzési intézmények, a magánszektor szereplői és a nyilvánosság egyaránt elkötelezzék magukat a jól teljesítő digitális oktatási ökoszisztéma megteremtése mellett.

Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében felhívta a vezetők figyelmét arra, hogy a digitális oktatásról és készségekről a legmagasabb szinten kell strukturált párbeszédet folytatni. A strukturált párbeszéd 2021 októberében kezdődött a tagállamokkal. Célja az volt, hogy a digitális oktatás és készségek témája bekerüljön a politikai köztudatba és a tagállamok kötelezettségeinek sorába, és így Európa teljesíteni tudja a 2030-ra kitűzött ambiciózus célokat.

A Bizottság és az egyes uniós országok képviselői közötti strukturált párbeszéd uniós szintű megbeszélések és kétoldalú találkozók formáját öltötte. A résztvevők különböző kormányzati ágazatokat és intézményeket, valamint különböző érdekelt feleket képviseltek, például szociális partnereket, a civil társadalmat és a magánszektort. A párbeszédet az összkormányzati megközelítés koncepciója vezérelte, amely azt jelenti, hogy a különböző kormányzati szektorok együttműködtek egymással. Ez a megközelítés különböző szakpolitikai területekre terjedt ki, mint például:

 • Oktatás és képzés
 • Digitalizáció
 • Foglalkoztatás és szociális kérdések
 • Pénzügyek és beruházások

Célkitűzések

 • Fel kell térképezni az ambiciózus nemzeti és európai célkitűzések megvalósításának módjait a digitális oktatás és készségek terén.
 • Mozgósítani kell azokat az uniós eszközöket, amelyek támogathatják az uniós tagállamokat a 2030-as jövőkép megvalósítását célzó további reformtörekvéseikben.
 • Növelni kell a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos politikai láthatóságot és kötelezettségvállalásokat.
 • Kapcsolatot kell találni a jövőbeli uniós szintű fellépésekkel, különösen a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos tervezett kezdeményezésekkel, valamint a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program előkészítésével. 
 • Össze kell fűzni a különböző szakpolitikai területeket, az oktatási, munkaügyi, digitalizációs és pénzügyminisztériumoktól, valamint az érdekelt felektől, az oktatási és képzési intézményektől kezdve az infrastruktúra-szolgáltatókon és a magánszektoron át a szociális partnerekig, a civil társadalomig, valamint az innovációs, technológiai és kutatói közösségig.

Legfontosabb tevékenységek

 • Megbeszélések az uniós országokkal közös keretek között, a digitális oktatással és készségekkel foglalkozó nemzeti koordinátorok magas szintű csoportjában
 • Kétoldalú párbeszédek uniós országokkal
 • Konzultációk az érdekelt felekkel
 • Tanácsi ajánlásokra irányuló javaslatok előkészítése a sikeres digitális oktatás és képzés kulcsfontosságú tényezőiről, valamint a digitális készségek oktatásban és képzésben való elsajátításának javításáról
 • Hozzájárulás a Digitális évtized szakpolitikai programhoz és a nemzeti ütemtervekhez

Eredmények

 • Az uniós országok egyre jobban elkötelezik magukat a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósítása iránt.
 • A érdekeltek megosztják egymással a tapasztalataikat és a bevált gyakorlataikat.
 • Egyre jobban bekerül a köztudatba, hogy melyek az oktatási és képzési rendszerek sikeres digitális átalakulásának és a digitális készségek javításának kulcsfontosságú tényezői.

Időrendi áttekintés

A Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslata a sikeres digitális oktatást és képzést lehetővé tevő fő tényezőkről

A Bizottság tanácsi ajánlásra tett javaslatot, amelyben felvázolja a beruházások, az irányítás és a kapacitásépítés korszerű keretét a hatékony és inkluzív digitális oktatás és képzés érdekében.

A digitális oktatás és képzés elengedhetetlen az oktatási és képzési rendszerek rezilienciájának, hozzáférhetőségének, minőségének és inkluzivitásának garantálásához, valamint ahhoz, hogy a tanulók boldogulhassanak napjaink digitális világában.

A Covid19-válság rávilágított arra, hogy rendszerszintű digitális átalakulásra van szükség az oktatásban és a képzésben. A strukturált párbeszéd eredményeire építve a javaslat felszólítja az uniós tagállamokat, hogy a digitális szakadék áthidalása érdekében mindenkinek biztosítsák az inkluzív és magas színvonalú digitális oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést.

Célkitűzések

E javaslat célja, hogy előmozdítsa azokat a tagállami szintű strukturális reformokat, amelyekkel az uniós országok jelentős előrelépést tehetnek az oktatás és a képzés digitális átalakulása felé. A reformok alapját az alábbiaknak kell képezniük:

Legfontosabb tevékenységek

Időrendi áttekintés

Key activities

 • discussions in the Structured Dialogue on Digital Education and Skills (2022)
 • stakeholder consultations (2022)
 • Commission proposal for a Council Recommendation (April 2023)
 • adoption of the Council Recommendation on the key enabling factors for successful digital education and training (November 2023)

Timeline

Finanszírozás

Ezt a fellépést az EU Erasmus+ programja, az Európai Szociális Alap Plusz, a Méltányos Átállást Támogató Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Digitális Európa program és a Horizont Európa finanszírozza.