Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 1

Fremme af tilgængelig og inklusiv digital uddannelse af høj kvalitet skal være en fælles bestræbelse i hele samfundet.

Regeringer, uddannelsesinstitutioner, den private sektor og offentligheden skal alle forpligte sig til at levere et velfungerende økosystem for digital uddannelse. 

Som sådan ligger en vellykket digital omstilling af uddannelsessystemer ud over det, der må forventes af de regeringsorganer og institutioner, der er ansvarlige for uddannelse, og det kræver en integreret fælles tilgang for hele regeringen, der omfatter en række forskellige politiske områder. 

Denne foranstaltning har til formål at formulere de skridt, der skal tages for at kunne opfylde de vigtigste forudsætninger for, at digital uddannelse bliver en realitet for alle. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

 • at håndtere mangler i forhold til konnektivitet og udstyr
 • at støtte uddannelsesinstitutioner ved at dele viden om tilpasning og digitalisering på inkluderende vis
 • at håndtere problemer vedrørende adgangen til og tilgængeligheden af understøttende teknologier
 • at tilskynde medlemslandene til at fremme en tættere dialog mellem interessenter fra alle økonomiske sektorer og mellem uddannelsesinstitutioner
 • at opfordre medlemslandene til at udarbejde retningslinjer for digital pædagogik

Målsætninger

 • at identificere de skridt, der skal tages vedrørende uddannelse, investering, forskning og innovation med henblik på at levere digital uddannelse, der er af høj kvalitet og inkluderende, til alle elever i hele Europa
 • at udveksle idéer og ekspertise om, hvordan de vigtigste forudsætninger for effektiv og inklusiv digital uddannelse bedst kan opfyldes
 • at støtte medlemslandenes digitale omstilling af deres uddannelsessystemer ved at fremme fælles forpligtelser for Europa-Kommissionen og EU-landene 

Nøgleaktiviteter

 • lancering af en strategisk refleksionsproces, der involverer EU-landene
 • organisering af flere temamøder om forudsætningerne for vellykket digital uddannelse
 • udarbejdelse af et muligt forslag til en henstilling fra Rådet om forudsætningerne for vellykket digital uddannelse

Forventede resultater

 • at øge medlemslandenes politiske engagement i at sikre effektiv og inklusiv digital uddannelse
 • at skabe fokus på de vigtigste forudsætninger for en vellykket digital omstilling af uddannelsessystemerne
 • at nå til enighed om et muligt forslag til en henstilling fra Rådet om forudsætningerne for vellykket digital uddannelse (skal bekræftes)

Tidsplan

 • Udgangen af 2021 – lancering af den strategiske dialog 
 • Udgangen af 2022 – mulig vedtagelse af et forslag til en henstilling fra Rådet om forudsætningerne for vellykket digital uddannelse

Finansiering

Dette tiltag er finansieret af EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om dette tiltag, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med denne foranstaltning og hele handlingsplanen for digital uddannelse


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.