Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 1. ukrep

Spodbujanje dostopnega visokokakovostnega in vključujočega digitalnega izobraževanja mora biti skupen cilj celotne družbe.

Vlade, institucije za izobraževanje in usposabljanje, zasebni sektor in javnost se morajo skupaj zavezati zagotavljanju visokoučinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema. 

Uspešna digitalna preobrazba sistemov izobraževanja in usposabljanja tako ni samo naloga vladnih organov in institucij, pristojnih za izobraževanje, in zahteva celovit vsevladni pristop na več različnih področjih politike. 

Cilj tega ukrepa je opredeliti korake, ki jih je treba sprejeti za zagotavljanje ključnih potrebnih dejavnikov, nujnih za uresničitev digitalnega izobraževanja za vse. Ti med drugim vključujejo:

 • odpravljanje vrzeli v povezljivosti in pri opremi;
 • podpiranje institucij za izobraževanje in usposabljanje z izmenjavo znanja o možnostih vključujočega prilagajanja in digitalizacije;
 • obravnavo težav, povezanih z dostopnostjo in razpoložljivostjo podpornih tehnologij;
 • spodbujanje držav članic Evropske unije (EU), da se zavzamejo za tesnejši dialog med deležniki iz celotnega gospodarstva ter institucijami za izobraževanje in usposabljanje;
 • spodbujanje držav članic, da oblikujejo smernice za digitalno pedagogiko.

Cilji

 • Opredeliti korake, ki jih je treba sprejeti v zvezi z izobraževanjem, naložbami, raziskavami in inovacijami, da se vsem učencem po Evropi zagotovi visokokakovostno in vključujoče digitalno izobraževanje;
 • izmenjati si ideje in strokovno znanje o tem, kako najbolje zagotoviti ključne potrebne dejavnike za učinkovito in vključujoče digitalno izobraževanje;
 • podpreti države članice EU pri digitalni preobrazbi njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem skupne zaveze Evropske komisije in držav članic EU. 

Ključne dejavnosti

 • Začeti proces strateškega razmisleka z državami članicami EU;
 • organizirati več različnih tematskih srečanj na temo potrebnih dejavnikov za uspešno digitalno izobraževanje;
 • zasnovati morebitni predlog priporočila Sveta o dejavnikih, ki omogočajo uspešno digitalno izobraževanje.

Pričakovani rezultati

 • Okrepiti politično zavezo držav članic za vzpostavitev učinkovitega in vključujočega digitalnega izobraževanja;
 • ozaveščati o ključnih dejavnikih za uspešno digitalno preobrazbo sistemov izobraževanja in usposabljanja;
 • doseči dogovor o morebitnem predlogu priporočila Sveta o dejavnikih, ki omogočajo uspešno digitalno izobraževanje (za potrditev).

Časovnica

 • Do konca leta 2021 – vzpostavitev strateškega dialoga; 
 • do konca leta 2022 – morebitno sprejetje predloga priporočila Sveta o dejavnikih, ki omogočajo uspešno digitalno izobraževanje.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.