Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 1

Att främja tillgänglig, god och inkluderande digital utbildning måste vara en gemensam strävan i hela samhället.

Myndigheter, utbildningsinstitutioner och den privata och offentliga sektorn måste alla arbeta för att skapa ett högpresterande digitalt utbildningssystem. 

En lyckad digital omställning av utbildningssystemen handlar därför om mer än bara myndighetsorgan och institutioner med ansvar för utbildning – den kräver ett integrerat arbetssätt som involverar hela statsförvaltningen inom ett antal olika politikområden. 

Denna åtgärd ska bidra till de insatser som måste vidtas för att skapa de centrala möjliggörande faktorer som ska göra digital utbildning till en verklighet för alla. Dessa insatser omfattar bland annat följande:

 • Åtgärda skillnader i tillgången till uppkoppling och utrustning.
 • Stödja utbildningsinstitutioner genom att dela kunskap om hur man kan anpassa sig och digitalisera på ett inkluderande sätt.
 • Hantera problem kring tillgänglighet för och tillgång till tekniska hjälpmedel.
 • Uppmuntra EU-länderna att främja en närmare dialog mellan intressenter från hela ekonomin och mellan utbildningsinstitutionerna.
 • Uppmuntra medlemsländerna att ta fram riktlinjer för digital pedagogik.

Mål

 • Identifiera de åtgärder som ska vidtas vad gäller utbildning, investering, forskning och innovation för att tillhandahålla inkluderande digital utbildning av god kvalitet för alla studerande och elever i EU.
 • Utbyta idéer och expertis om hur man skapar de centrala möjliggörande faktorerna för effektiv och inkluderande digital utbildning.
 • Stödja EU-länderna i den digitala omställningen av deras utbildningssystem genom att främja ett gemensamt åtagande mellan kommissionen och medlemsländerna. 

Nyckelaktiviteter

 • Inleda en strategisk reflexionsprocess med EU-länderna.
 • Organisera flera temamöten om möjliggörande faktorer för en framgångsrik digital utbildning.
 • Ta fram ett möjligt förslag till rådets rekommendation om möjliggörande faktorer för en framgångsrik digital utbildning.

Förväntade resultat

 • Öka det politiska åtagandet från medlemsländerna för att möjliggöra en effektiv och inkluderande digital utbildning.
 • Öka medvetenheten om centrala faktorer för en framgångsrik digitalisering av utbildningssystemen.
 • Nå en överenskommelse om ett möjligt förslag till rådets rekommendation om möjliggörande faktorer för en framgångsrik digital utbildning (ännu ej bekräftat).

Tidslinje

 • Senast slutet av 2021 – lansering av den strategiska dialogen 
 • Senast slutet av 2022 – möjligt antagande av ett förslag till rådets rekommendation om möjliggörande faktorer för en framgångsrik digital utbildning

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.