Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 1

Alle geledingen van de samenleving zouden gezamenlijk moeten streven naar de bevordering van toegankelijk, inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit.

Overheden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, de particuliere sector en het publiek moeten zich allemaal inzetten om een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem tot stand te brengen. 

Een geslaagde digitale transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels gaat dan ook verder dan de overheidsorganen en -instellingen die voor onderwijs verantwoordelijk zijn en vergt een geïntegreerde totaalaanpak van de overheid op een aantal verschillende beleidsterreinen. 

Met deze actie worden de vereiste stappen aangegeven om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen, zodat digitaal onderwijs voor iedereen een realiteit wordt. Het gaat daarbij onder andere om:

 • tekortkomingen in connectiviteit en apparatuur aanpakken
 • onderwijs- en opleidingsinstellingen ondersteunen door kennis uit te wisselen over hoe zij zich op een inclusieve manier kunnen aanpassen en digitaliseren
 • problemen aanpakken in verband met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van ondersteunende technologieën
 • de lidstaten van de Europese Unie (EU) aanmoedigen om de dialoog tussen belanghebbenden uit heel de economie en tussen de onderwijs- en opleidingsinstellingen onderling te versterken
 • de lidstaten aanmoedigen om richtsnoeren voor digitale pedagogie op te stellen

Doelstellingen

 • bepalen welke stappen er nodig zijn op het gebied van onderwijs, investeringen, onderzoek en innovatie om alle lerenden in Europa inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit te bieden
 • ideeën en expertise uitwisselen over hoe de belangrijkste randvoorwaarden voor doeltreffend en inclusief digitaal onderwijs het best kunnen worden gerealiseerd
 • de EU-lidstaten ondersteunen bij de digitale transformatie van hun onderwijs- en opleidingsstelsels door de gezamenlijke inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten te bevorderen 

Belangrijkste activiteiten

 • een strategisch denkproces met de EU-lidstaten op gang brengen
 • verschillende thematische vergaderingen organiseren over de factoren die een succesvol digitaal onderwijs mogelijk maken
 • een mogelijk voorstel uitwerken voor een aanbeveling van de Raad over de factoren die een succesvol digitaal onderwijs mogelijk maken

Verwachte resultaten

 • de politieke verbintenis van de lidstaten voor doeltreffend en inclusief digitaal onderwijs vergroten
 • het bewustzijn vergroten over de sleutelfactoren voor een succesvolle digitale transformatie van onderwijs- en opleidingsstelsels
 • overeenstemming bereiken over een mogelijk voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de factoren die een succesvol digitaal onderwijs mogelijk maken (nog te bevestigen)

Tijdlijn

 • tegen eind 2021 — start van de strategische dialoog 
 • tegen eind 2022 — mogelijke vaststelling van een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de factoren die een succesvol digitaal onderwijs mogelijk maken

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Volg @EUDigitalEdu op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs


Afbeelding: © Europese Unie, 2021.