Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Подобряване на качеството и равнопоставеността в образованието и обучението

Всички граждани в ЕС имат право на висококачествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот.

Вижте инициативите за качество и равнопоставеност

Slide

Работни групи

Запознайте се с дейността на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование във връзка с подобряването на качеството и равнопоставеността в образованието и обучението.

Присъединете се към общността!

Портал за училищно образование

Платформа за специалисти, изследователи и създатели на политики в областта на образованието.  Посетете портала за училищно образование

Платформа eTwinning

Пространство, в което европейските учители и училищен персонал могат да общуват помежду си, да си сътрудничат и да разработват проекти. Посетете eTwinning

 

Участвайте

Европейски младежки портал

Научете повече за вашите права, приобщаващото образование и свързаните с това младежки действия. Посетете Европейския младежки портал

Европейски корпус за солидарност

Открийте редица действия в областта на приобщаването и многообразието, част от програмата „Европейски корпус за солидарност“. Посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност