Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ta stran se prevaja. Medtem preberite najnovejšo različico v angleščini.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 10. ukrep

Priporočilo Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju

S tehnološkim napredkom se je eksponentno povečala potreba po digitalnih spretnostih ter kompetencah na vseh ravneh gospodarstva in družbe. Vendar zna le 54 % prebivalstva EU opravljati osnovne digitalne naloge, kot je povezovanje z brezžičnim omrežjem ali uporaba spletišč.

Ambiciozni cilji, določeni v okviru digitalnega kompasa do leta 2030 in v Resoluciji Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, se osredotočajo na raven digitalnih spretnosti različnih skupin državljanov – na primer delavcev, odraslih ali mladih.

Za te pobude je treba v sistemih izobraževanja in usposabljanja okrepiti prizadevanja, da se čim večjemu številu učencev že v zgodnjem otroštvu zagotovijo digitalne spretnosti ter kompetence.

Reševanje skupnih vprašanj

Države EU se soočajo s skupnimi vprašanji, povezanimi z ravnjo digitalnih spretnosti njihovega prebivalstva ter zmožnostjo njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja, da učencem pomagajo pri razvoju digitalnih kompetenc, ki jih potrebujejo za življenje, delo in učenje.

Izboljšanje zagotavljanja digitalnih spretnosti

To priporočilo Sveta:

  • je namenjeno opolnomočenju Evropejcev in Evropejk, da bi z izobraževanjem in usposabljanjem pridobili digitalne spretnosti na osnovni, srednji in napredni ravni
  • opredeljuje korake, potrebne za spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc od zgodnjega otroštva ter na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja; to vključuje uporabo orodij EU za vlaganje v strokovni razvoj učiteljev
  • spodbuja tudi izmenjavo primerov dobre prakse v zvezi z metodami poučevanja, vključno s poudarkom na visokokakovostnem pouku računalništva na vseh ravneh izobraževanja ter sodelovanju s civilno družbo in industrijo v zvezi oblikovanjem dobrih praks in izpolnjevanjem novih in nastajajočih potreb po spretnostih

Timeline of key activities

Ključne dejavnosti

Pričakovani rezultati

  • predlogi načinov za usklajeno zagotavljanje digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju
  • oblikovanje smernic o informatiki kot delu učnega programa, vključno z njenimi načeli, koncepti in praksami v okviru izobraževanja in usposabljanja
  • prispevek k doseganju ciljev digitalnega kompasa in evropskega izobraževalnega prostora glede digitalnih spretnosti z izboljšanjem ravni digitalnih spretnosti evropskega prebivalstva ter uravnotežene zastopanosti študentk in študentov ter učečih se oseb, ki bodo razmišljali o poklicni poti v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Časovnica

Financiranje

Ukrep se financira iz programa Erasmus+, Evropskega socialnega sklada plus, Sklada za pravični prehod, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Digitalna Evropa in programa Obzorje Evropa.