Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 10. ukrep

Predlog priporočila Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju

S tehnološkim napredkom se je eksponentno povečala potreba po digitalnih spretnostih ter kompetencah na vseh ravneh gospodarstva in družbe. Vendar so ravni digitalnih spretnosti še vedno nezadostne.

Ambiciozni cilji, določeni v okviru digitalnega kompasa do leta 2030 in v Resoluciji Sveta iz leta 2021 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, se osredotočajo na raven digitalnih spretnosti različnih skupin državljanov – na primer delavcev, odraslih ali mladih.

Za te pobude je treba v sistemih izobraževanja in usposabljanja okrepiti prizadevanja, da se čim večjemu številu učencev že v zgodnjem otroštvu zagotovijo digitalne spretnosti ter kompetence. 

Cilji 

Države članice Evropske unije (EU) se soočajo s skupnimi vprašanji, povezanimi z ravnjo digitalnih spretnosti njihovega prebivalstva ter zmožnostjo njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja, da učencem pomagajo pri razvoju digitalnih kompetenc, ki jih potrebujejo za življenje, delo in učenje.

Izboljšanje zagotavljanja digitalnih spretnosti

Evropska komisija bo pripravila predlog priporočila Sveta za izboljšanje zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju, da bi Evropejcem zagotovila pridobitev digitalnih spretnosti na osnovni, srednji in napredni ravni z izobraževanjem in usposabljanjem. 

V pobudi bodo opredeljeni koraki, potrebni za spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc od zgodnjega otroštva ter na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja. To bo vključevalo uporabo orodij EU za vlaganje v strokovni razvoj učiteljev

in spodbujanje izmenjave primerov dobre prakse v zvezi z metodami poučevanja, vključno s poudarkom na visokokakovostnem pouku računalništva na vseh ravneh izobraževanja ter spodbujanju dialoga s civilno družbo in industrijo v zvezi oblikovanjem dobrih praks in izpolnjevanjem novih in nastajajočih potreb po spretnostih.

Ključne dejavnosti

 • poročilo Skupnega raziskovalnega središča (JRC) „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education“ (Pregled računalniškega razmišljanja v obveznem izobraževanju) (objavljeno marca 2022)
 • študija mreže Eurydice z naslovom „Informatics in School Education“ (Informatika v šolskem izobraževanju) (september 2022)
 • predlog priporočila Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju (1. četrtletje 2023)

Pričakovani rezultati

 • predlogi načinov za usklajeno zagotavljanje digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju
 • oblikovanje smernic o informatiki kot delu učnega programa, vključno z njenimi načeli, koncepti in praksami v okviru izobraževanja in usposabljanja
 • sklenitev sporazuma o usklajeni viziji in skupni terminologiji v zvezi z zagotavljanjem informatike vsem študentom v Evropi
 • prispevek k doseganju ciljev digitalnega kompasa in evropskega izobraževalnega prostora glede digitalnih spretnosti s pozitivnim vplivom na raven digitalnih spretnosti evropskih državljanov ter na število študentk in študentov ter učečih se oseb, ki bodo razmišljali o poklicni poti v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Časovnica

 • oktober 2021–marec 2022 – posodobitev poročila Skupnega raziskovalnega središča o računalniškem razmišljanju
 • marec–september 2022 – izvedba ciljno usmerjenih posvetovanj z deležniki
 • september 2022 – objava poročila mreže Eurydice o informatiki v šolskem izobraževanju
 • januar–marec 2023 – predlog priporočila Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko navežete stik z nami po elektronski pošti na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodna vsebina