Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 10. ukrep

Da bodo doseženi ambiciozni cilji digitalnega kompasa do leta 2030, je treba v sistemih izobraževanja in usposabljanja okrepiti prizadevanja, da čim večjemu številu učencev že v zgodnji fazi zagotovijo digitalna znanja in spretnosti ter kompetence. 

Z izobraževanjem o računalništvu ter informacijski tehnologiji v šolah lahko mladi pridobijo kritično in praktično razumevanje digitalnega sveta, v katerem živijo. 

Kljub temu veliko mladih v Evropi konča šolo brez vsakega izobraževanja o računalništvu ali informacijski tehnologiji. 

V številnih državah članicah Evropske unije (EU) trenutno prenavljajo učne načrte, tako da na primer uvajajo računalništvo v osnovnošolsko izobraževanje ali dodajajo nove elemente, kot so umetna inteligenca, digitalno državljanstvo in računalniško razmišljanje. 

Kljub tem prizadevanjem je imelo leta 2019 samo 56 % prebivalcev EU, starih od 16 do 74 let, osnovna ali povprečna digitalna znanja in spretnosti (Eurostat, 2020).

Cilji 

Evropska komisija bo pripravila priporočilo Sveta za izboljšanje zagotavljanja digitalnih znanj in spretnosti v izobraževanju in usposabljanju, da bi Evropejcem zagotovila pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih znanj in spretnosti z izobraževanjem in usposabljanjem. 

To bo vključevalo uporabo orodij EU za vlaganje v strokovni razvoj učiteljev in spodbujanje izmenjave primerov dobre prakse v zvezi z metodami poučevanja, vključno s poudarkom na visokokakovostnem pouku računalništva na vseh ravneh izobraževanja ter spodbujanju dialoga z industrijo v zvezi z opredelitvijo in zadovoljevanjem potreb po novih in nastajajočih znanjih in spretnostih.

Ključne dejavnosti

  • Posodobitev poročila Skupnega raziskovalnega središča „Developing Computational Thinking in Compulsory Education - Implications for policy and practice“ (Razvoj računalniškega razmišljanja v obveznem izobraževanju – posledice za politiko in prakso);
  • oblikovanje priporočil Sveta za izboljšanje zagotavljanja digitalnih znanj in spretnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Pričakovani rezultati

  • Oblikovanje smernic o informacijski tehnologiji kot delu učnega programa, vključno z njenimi načeli, koncepti in praksami v okviru izobraževanja in usposabljanja;
  • sporazum o usklajeni viziji in skupni terminologiji v zvezi z zagotavljanjem visokokakovostnega izobraževanja o računalništvu/informacijski tehnologiji vsem študentom v Evropi;
  • izmenjava primerov dobre prakse v zvezi z ocenjevanjem v izobraževalnih institucijah ter poudarek na potencialu in omejitvah računalništva za reševanje družbenih izzivov;
  • prispevek k cilju strategije za oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, tj. zagotoviti, da bo 65 % Evropejcev do leta 2025 pridobilo vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti.

Časovnica

  • Oktober–december 2021 – posodobitev poročila Skupnega raziskovalnega središča o računalniškem razmišljanju; 
  • jesen 2022 – objava poročila Eurydice o izobraževanju o informacijski tehnologiji in računalništvu na šolski ravni v Evropi;
  • marec–december 2021 – vzpostavitev okvira kompetenc o informacijski tehnologiji v sodelovanju s koalicijo Informatics for All; 
  • konec leta 2022 – predlog priporočila Sveta, ki podaja usklajeno vizijo in terminologijo v zvezi z zagotavljanjem visokokakovostnega izobraževanja o informatiki študentom v EU. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.