Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Η μετάφραση του νέου αυτού περιεχομένου στις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι σε εξέλιξη.

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση — Δράση 10

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει αυξήσει εκθετικά την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σε κάθε επίπεδο σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας και της κοινωνίας. Ωστόσο, μόνο το 54 % του πληθυσμού της ΕΕ μπορεί να εκτελεί βασικά ψηφιακά καθήκοντα, όπως σύνδεση σε Wi-Fi ή χρήση ιστοτόπων.

Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί στην Ψηφιακή Πυξίδα για το 2030 και στο Ψήφισμα του Συμβουλίου περί στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εστιάζουν στο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων για διάφορες κατηγορίες πολιτών, όπως επαγγελματίες, ενήλικες ή νέους/-ες.

Οι πρωτοβουλίες αυτές απαιτούν από τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ενισχύσουν τις προσπάθειες για παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες από μικρότερη ηλικία.

Αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων

Οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού τους και την ικανότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχουν στήριξη στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες ώστε να αναπτύξουν τις ψηφιακές ικανότητες που χρειάζονται για να ζουν, να εργάζονται και να μαθαίνουν.

Βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων

Η σύσταση του Συμβουλίου:

  • αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων ώστε να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε βασικό, μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
  • διατυπώνει τα βήματα που απαιτούνται για την προώθηση της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων από μικρή ηλικία και σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων της ΕΕ με στόχο την επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
  • ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις διδακτικές μεθόδους, μεταξύ άλλων μέσω της εστίασης σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τον κλάδο για την ανάπτυξη ορθών πρακτικών και την κάλυψη των αναγκών σε νέες και αναδυόμενες δεξιότητες.

Βασικές δραστηριότητες

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Πρόταση διαδρομών για τη συνεκτική παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
  • Καθοδήγηση για την πληροφορική ως μάθημα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, των εννοιών και των πρακτικών της στη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Συμβολή στις επιδιώξεις της Ψηφιακής Πυξίδας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης όσον αφορά τους στόχους για τις ψηφιακές δεξιότητες, με βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού πληθυσμού, καθώς και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των σπουδαστών και σπουδαστριών και των εκπαιδευόμενων που θα εξετάσουν το ενδεχόμενο σταδιοδρομίας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Χρονοδιάγραμμα

Χρηματοδότηση

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».