Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ennek az oldalnak a fordítása folyamatban van. A fordítás elkészültéig ajánljuk figyelmébe a legfrissebb angol nyelvű változatot.

Digitális oktatási cselekvési terv – 10. intézkedés

A Tanács ajánlása a digitális készségek és kompetenciák oktatás és képzés keretében történő elsajátítása biztosításának javításáról

A technológiai fejlődés következtében a gazdaság és a társadalom minden szintjén jóval nagyobb mértékben van szükség a digitális készségek meglétére, mint korábban. Az EU lakosságának azonban csak 54%-a képes olyan alapvető digitális műveletek elvégzésére, mint például wifihálózatra rácsatlakozni vagy weboldalakat használni.

2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytű részeként és az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről szóló tanácsi állásfoglalásban megfogalmazott nagyratörő célkitűzések a különböző célcsoportok – pl. a munkavállalók, a felnőttek, a fiatalok – digitális jártasságának javítására irányulnak.

Ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, az oktatási és képzési rendszereknek még többet kell tenniük azért, hogy minél több diákot minél korábbi életkortól kezdve felvértezzenek a szükséges digitális készségekkel.

Közös kihívások, közös fellépés

Az Európai Unió országai hasonló kihívásokkal szembesülnek a lakosság digitális jártassága terén – főként a tekintetben, hogy oktatási és képzési rendszereik mennyire képesek támogatni a tanulókat a mindennapi életben, a munkavállaláshoz és a tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák fejlesztésében.

A digitális készségek fejlesztésének javítása

Ez a tanácsi ajánlás:

  • azt hivatott elősegíteni, hogy az európaiak oktatás és képzés keretében alap-, közép-, illetve magas szintű digitális készségeket sajátítsanak el;
  • felvázolja, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése már kora gyermekkortól kezdve, valamint az oktatás és képzés minden szakaszában nagyobb hangsúlyt és ösztönzést kapjon – az ajánlás uniós eszközök bevetését is előirányozza a tanárok szakmai fejlődéséhez szükséges források előteremtéséhez;
  • ösztönzi az oktatásban bevált módszerek cseréjét, a magas színvonalú számítástechnikai oktatás térnyerését az oktatás minden szintjén, valamint a civil szervezetekkel és az ágazati szereplőkkel folytatott együttműködést célravezető módszerek kidolgozása és az újonnan felmerülő készségigények kielégítése érdekében.

Fő tevékenységek

Várt eredmények

  • Célravezető intézkedésjavaslatok kidolgozása a digitális készségek oktatás és képzés keretében történő következetes fejlesztése érdekében
  • Útmutatás kidolgozása az informatika tantárgyként történő oktatásához, beleértve annak alapelveit, fogalmait, valamint a tanítási és tanulási módszereket
  • Hozzájárulás a digitális iránytű és az európai oktatási térség digitális készségekkel kapcsolatos céljainak eléréséhez az európai polgárok digitáliskészség-szintjének növelésével, valamint a nemek közötti egyensúly javításával azok körében, akik mérlegelik annak lehetőségét, hogy az információs és kommunikációs technológiai ágazatban helyezkedjenek el

Időrendi áttekintés

Finanszírozás

Ezt az intézkedést az Erasmus+ program, az Európai Szociális Alap Plusz, az Igazságos Átmenet Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Digitális Európa program és a Horizont Európa finanszírozza.