Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitális oktatási cselekvési terv – 10. intézkedés

A Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog kidolgozni a digitális készségek oktatás és képzés keretében való elsajátításának javítása érdekében

A technológiai fejlődés következtében a gazdaság és a társadalom minden szintjén jóval nagyobb mértékben van szükség a digitális készségek meglétére, mint korábban. A digitális jártasság azonban továbbra sem kielégítő.

2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytű részeként és az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről szóló tanácsi állásfoglalásban megfogalmazott nagy ívű célkitűzések a különböző célcsoportok – pl. a munkavállalók, a felnőttek, a fiatalok – digitális jártasságának javítására irányulnak.

Ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, az oktatási és képzési rendszereknek még többet kell tenniük azért, hogy minél több diákot minél korábbi életkortól kezdve felvértezzenek a szükséges digitális készségekkel. 

Célkitűzések 

Az Európai Unió tagállamai hasonló kihívásokkal szembesülnek a lakosság digitális jártassága terén – főként a tekintetben, hogy oktatási és képzési rendszereik mennyire képesek támogatni a tanulókat a mindennapi életben, a munkavállaláshoz és a tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák fejlesztésében.

A digitális készségek oktatásának javítása

Az Európai Bizottság el szeretné érni, hogy az európaiak az oktatás és képzés révén szert tehessenek alap-, közép- és haladó szintű digitális készségekre, ezért tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog kidolgozni a digitális készségek oktatás és képzés útján történő elsajátításának javításáról. 

Javaslatában a Bizottság fel fogja vázolni, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése már kora gyermekkortól kezdve, valamint az oktatás és képzés minden szakaszában nagyobb hangsúlyt és ösztönzést kapjon. A tervek szerint uniós eszközök is bevetésre kerülnek majd a tanárok szakmai fejlődéséhez szükséges források előteremtése érdekében.

Az ajánlás ösztönözni fogja továbbá az oktatásban bevált módszerek cseréjét, a magas színvonalú számítástechnikai oktatás térnyerését az oktatás minden szintjén, valamint a civil szervezetekkel és az ágazati szereplőkkel folytatott párbeszédet a célravezető módszerek kidolgozásának és az újonnan felmerülő készségigények kielégítésének témájában.

A legfontosabb tevékenységek

 • A Közös Kutatóközpont „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education” (Az informatikai gondolkodás kötelező oktatásban betöltött szerepének felülvizsgálata) című jelentése (közzétéve 2022 márciusában)
 • Eurydice-tanulmány: „Informatika az iskolai oktatásban” (2022. szeptember)
 • A digitális készségek oktatás és képzés keretében való elsajátításának javításáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat (2023 első negyedéve)

Várt eredmények

 • Célravezető intézkedésjavaslatok kidolgozása a digitális készségek oktatás és képzés keretében történő következetes fejlesztése érdekében
 • Útmutatás kidolgozása az informatika tantárgyként történő oktatásához, beleértve annak alapelveit, fogalmait, valamint a tanítási és tanulási módszereket
 • Megállapodás egy koherens jövőképről és közös terminológiáról annak érdekében, hogy minden európai diák informatikai oktatásban részesülhessen
 • Hozzájárulás a digitális iránytű és az európai oktatási térség digitális készségekkel kapcsolatos céljainak eléréséhez az európai polgárok digitáliskészség-szintjének javításával, valamint azon férfi és női diákok és tanulók számának növelésével, akik mérlegelik annak lehetőségét, hogy az információs és kommunikációs technológiai ágazatban helyezkedjenek el

Időrendi áttekintés

 • 2021. október – 2022. március: a Közös Kutatóközpont informatikai gondolkodásról szóló jelentésének aktualizálása
 • 2022. március–szeptember: célzott konzultációk az érdekelt felekkel
 • 2022. szeptember: Eurydice-jelentés az iskolai informatikai oktatásról
 • 2023. január–március: tanácsi ajánlásra irányuló javaslat a digitális készségek oktatásának javításáról 

Finanszírozás

Ez az intézkedés az EU Erasmus+ programjának finanszírozásával valósul meg.

Lépjen velünk kapcsolatba

Ha szeretne többet megtudni erről az intézkedésről, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail-címen: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Kövesse az EUDigitalEducation Twitter-oldalt, hogy időben értesüljön az ezzel az intézkedéssel és a digitális oktatási cselekvési terv egészével kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejleményekről.

 

Kapcsolódó tartalom