Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 10

Bedre undervisning i digitale færdigheder i skolerne og på de videregående uddannelser

De teknologiske fremskridt har øget behovet for digitale færdigheder markant på alle niveauer i økonomien og samfundet. Men niveauet af digitale færdigheder er stadig utilstrækkeligt.

De ambitiøse mål i det digitale kompas 2030 og i Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde har fokus på niveauet for digitale færdigheder i forskellige befolkningsgrupper – f.eks. arbejdstagere, voksne og unge.

Disse initiativer kræver, at uddannelsessystemerne giver så mange elever som muligt de rette digitale færdigheder så tidligt som muligt. 

Formål 

EU's medlemslande står over for en fælles udfordring med manglende digitale færdigheder i deres befolkninger og deres uddannelsessystemers evne til at støtte elever og studerende i at udvikle de digitale færdigheder, som de har brug for til at leve, arbejde og lære.

Bedre undervisning i digitale færdigheder

For at hjælpe europæerne til at tilegne sig grundlæggende og avancerede digitale færdigheder vil Europa-Kommissionen udarbejde et forslag til en henstilling fra Rådet om bedre undervisning i digitale færdigheder i skolerne og på de videregående uddannelser. 

Henstillingen skal angive, hvilke skridt der skal tages for at fremme udviklingen af digitale færdigheder fra en tidlig alder og på alle uddannelsesniveauer. Det går bl.a. ud på at bruge EU-værktøjer til at styrke undervisernes faglige udvikling.

Henstillingen vil også fremme udveksling af bedste praksis inden for undervisningsmetoder, bl.a. med fokus på at bruge IT på højt niveau på alle uddannelsestrin, komme i dialog med civilsamfundet og erhvervslivet om udvikling af god praksis og opfylde nye behov for færdigheder.

De vigtigste aktiviteter

 • Rapporten fra Det Fælles Forskningscenter (JRC) om gennemgang af datalogiforståelse i den obligatoriske skolegang (udgivet i marts 2022)
 • Eurydice-undersøgelsen om informatik i skoleundervisningen (september 2022)
 • Forslaget til en henstilling fra Rådet om bedre undervisning i digitale færdigheder i skolerne og på de videregående uddannelser (første kvartal 2023)

Forventede resultater

 • Vi vil foreslå veje til et sammenhængende udbud af digitale færdigheder på uddannelserne.
 • Vi vil vejlede om IT som fag, herunder principper, koncepter og praksis i undervisning og læring.
 • Vi vil indgå en aftale om en sammenhængende vision og fælles terminologi i forbindelse med udbud af IT-undervisning af høj kvalitet til alle elever og studerende i Europa.
 • Vi vil bidrage til målene for digitale færdigheder i det digitale kompas og i det europæiske uddannelsesområde ved at løfte niveauet for digitale færdigheder hos europæerne. Vi vil også rette op på den skæve fordeling mellem mandlige og kvindelige studerende, der ønsker en IT-karriere.

Tidslinje

 • oktober 2021 – marts 2022 – opdatering af rapporten fra Det Fælles Forskningscenter om datalogiforståelse
 • marts – september 2022 – afholdelse af høringer af interesserede parter
 • september 2022 – udgivelse af en Eurydice-rapport om informatik i skoleundervisningen
 • januar – marts 2023 – forslag til en henstilling fra Rådet om bedre undervisning i digitale færdigheder i skolerne og på de videregående uddannelser 

Finansiering

Foranstaltning 10 finansieres via EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 10, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 10 og om hele handlingsplanen for digital uddannelse.

 

Se også