Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tätä sivua käännetään parhaillaan. Tutustu sillä välin uusimpaan englanninkieliseen versioon.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 10

Neuvoston suositus digitaitojen ja -osaamisen tarjonnan parantamisesta koulutusalalla

Teknologian kehitys on lisännyt eksponentiaalisesti digitaitojen ja ‑osaamisen tarvetta kaikilla talouden ja yhteiskunnan tasoilla. Siitä huolimatta vain 54 prosentilla EU:n väestöstä on digitaaliset perustaidot, joihin kuuluvat esimerkiksi langattoman verkkoyhteyden muodostaminen ja verkkosivujen käyttö.

Digitaalisessa kompassissa 2030 ja neuvoston päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista tarkastellaan eri väestöryhmien, kuten ammattilaisten, aikuisten ja nuorten, digitaalisten taitojen tasoa.

Edellä mainituissa aloitteissa edellytetään, että koulutusjärjestelmissä on tehostettava digitaalisten taitojen opetusta ja varmistettava, että mahdollisimman moni oppilas saa digiopetusta nykyistä varhaisemmassa iässä.

EU-maiden yhteiset haasteet

Kaikissa EU-maissa on haasteita, jotka liittyvät kansalaisten digitaalisten taitojen tasoon ja koulutusjärjestelmien valmiuksiin tukea arjessa, työssä ja oppimisessa tarvittavien digitaitojen kehittymistä.

Digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantaminen

Neuvoston suosituksessa:

  • pyritään siihen, että koulutuksella tarjotaan jokaiselle EU:n asukkaalle perus-, keski- tai edistyneen tason digitaaliset taidot
  • esitetään toimia, joita tarvitaan digitaalisten taitojen kehittämiseen kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta alkaen Siihen sisältyy EU:n välineiden käyttö opettajien ammatilliseen kehitykseen tehtävissä investoinneissa.
  • kannustetaan opetusmenetelmiä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Näissä toimissa keskitytään muun muassa korkealaatuiseen tietotekniikkaopetukseen kaikilla koulutusasteilla ja yhteiskunnan ja koulutusalan kanssa tehtävään yhteistyöhön hyvien käytäntöjen kehittämiseksi sekä uusiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Keskeiset toimet

Odotettavissa olevat tulokset

  • Ehdotetaan ratkaisuja, joilla varmistetaan digitaalisten taitojen johdonmukainen opetus.
  • Annetaan neuvontaa tietotekniikasta oppiaineena, mukaan lukien tietoa oppiaineen periaatteista, käsitteistä ja käytännön opetusmenetelmistä.
  • Edistetään digitaalisen kompassin ja eurooppalaisen koulutusalueen digitaalisen osaamisen tavoitteita parantamalla Euroopan väestön digitaitoja ja edistämällä sukupuolten tasapuolista edustusta niiden keskuudessa, jotka harkitsevat uraa tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla.

Aikataulu

Rahoitus

Toimea rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta, oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta.