Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 10

Ehdotus neuvoston suositukseksi digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamiseksi

Teknologian kehitys on lisännyt eksponentiaalisesti digitaalisten taitojen ja osaamisen tarvetta kaikilla talouden ja yhteiskunnan tasoilla. Siitä huolimatta digiosaaminen ei ole riittävällä tasolla.

Digitaalisessa kompassissa 2030 ja neuvoston päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista keskitytään digitaalisten taitojen tasoon eri väestöryhmissä – esimerkiksi työssäkäyvien ammattilaisten, aikuisten tai nuorten parissa.

Edellä mainituissa aloitteissa edellytetään, että koulutusjärjestelmissä on tehostettava digitaalisten taitojen opetusta ja varmistettava, että mahdollisimman moni oppilas saa digiopetusta nykyistä varhaisemmassa iässä. 

Tavoitteet 

Parantaa EU-maiden kansalaisten digitaalisten taitojen tasoa ja vahvistaa koulutusjärjestelmien valmiuksia tukea arjessa, työssä ja oppimisessa tarvittavien digitaitojen kehittymistä.

Digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantaminen

Jotta koulutuksella voitaisiin tarjota jokaiselle EU:n asukkaalle perus-, keski- tai edistyneen tason digitaaliset taidot, komissio laatii ehdotuksen neuvoston suositukseksi digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamisesta. 

Aloitteessa esitetään toimet, joita tarvitaan digitaalisten taitojen kehittämiseksi jo nuorella iällä ja kaikilla koulutusasteilla. Siihen sisältyy EU:n välineiden käyttö opettajien ammatilliseen kehitykseen tehtävissä investoinneissa

Suosituksessa kannustetaan myös opetusmenetelmiä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Näissä toimissa keskitytään muun muassa korkealaatuiseen tietotekniikkaopetukseen kaikilla koulutusasteilla ja yhteiskunnan ja koulutusalan kanssa käytävään vuoropuheluun hyvien käytäntöjen kehittämiseksi sekä uusiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Keskeiset toimet

 • Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) raportti ”Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education” (julkaistu maaliskuussa 2022)
 • Eurydice-verkoston tutkimus ”Informatics in School Education” (syyskuu 2022)
 • ehdotus neuvoston suositukseksi digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamiseksi (vuoden 2023 ensimmäinen neljännes)

Odotetut tulokset

 • ehdotetaan ratkaisuja, joilla varmistetaan digitaalisten taitojen johdonmukainen opetus
 • annetaan neuvontaa tietotekniikasta oppiaineena, mukaan lukien tietoa oppiaineen periaatteista, käsitteistä ja käytännön opetusmenetelmistä
 • päästään yhteisymmärrykseen tietoteknisen koulutuksen tarjoamisesta kaikille EU:n alueen opiskelijoille sekä siihen liittyvästä terminologiasta
 • edistetään digitaalisen kompassin ja eurooppalaisen koulutusalueen digitaalisen osaamisen tavoitteita parantamalla eurooppalaisten digitaitoja ja kasvattamalla niiden mies- ja naisopiskelijoiden määrää, jotka harkitsevat uraa tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla.

Aikataulu

 • lokakuu 2021–maaliskuu 2022 – päivitetään Yhteisen tutkimuskeskuksen raportti laskennallisesta ajattelusta
 • maaliskuu–syyskuu 2022 – järjestetään kohdennettu sidosryhmäkuuleminen
 • syyskuu 2022 – julkaistaan Eurydice-verkoston raportti tietotekniikasta kouluopetuksessa
 • tammikuu–maaliskuu 2023 – esitetään ehdotus neuvoston suositukseksi digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamiseksi 

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia tämän toimen ja koko digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

Aiheeseen liittyvää