Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 7

Orientări comune pentru cadrele didactice, menite să încurajeze alfabetizarea digitală și să combată dezinformarea prin educație și formare.

Trăim într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care alfabetizarea digitală este mai importantă ca oricând.

Având în vedere schimbarea rapidă din peisajul media și al informațiilor, precum și numărul mare de platforme media și de surse de informații online, în lumea digitală utilizatorii ar trebui să fie nu doar siguri pe ei, ci și bine informați și să aibă un spirit critic.

Provocările în materie de alfabetizare digitală și dezinformare

În situații de criză, se amplifică provocările legate de răspândirea de informații false și de conținut dăunător, fapt ce exercită presiune asupra democrațiilor și bunăstării indivizilor.

Într-un sondaj Eurobarometru recent, 70 % din respondenți au declarat că au întâlnit zilnic știri despre care consideră că denaturează realitatea sau chiar că sunt false.

Într-un alt sondaj (Barometrul de încredere Edelman, 2020), 74 % din respondenți și-au exprimat îngrijorările legate de prezența știrilor false în contextul pandemiei de COVID-19.

În 2020, respondenții la consultarea publică deschisă a Comisiei Europene cu privire la Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 au evidențiat faptul că aptitudinile legate de alfabetizarea digitală, cum ar fi diferențierea realității de informațiile false, gestionarea supraîncărcării cu informații și navigarea în siguranță în mediul online sunt recunoscute ca fiind primele trei competențe digitale necesare în secolul al XXI-lea.

Educația și formarea joacă un rol esențial pentru înzestrarea cetățenilor cu gândirea critică necesară pentru exercitarea capacității de analiză în mediul online, având în vedere fenomenele sale particulare legate de prezența algoritmilor, a „bulelor informaționale” și a „camerelor de ecou”.

Pentru a garanta dezvoltarea eficientă a alfabetizării digitale și combaterea dezinformării prin intermediul procesului de educație și formare, cadrele didactice trebuie să fie sprijinite în continuare prin îndrumare și exemple practice.

Activități-cheie

Pentru a aborda aceste provocări, în octombrie 2022, Comisia a lansat orientări menite să ajute cadrele didactice să promoveze alfabetizarea digitală și să combată dezinformarea prin educație și formare.

Aceste orientări oferă îndrumări concrete pentru cadrele didactice, inclusiv sfaturi practice și planuri de activitate. Acestea sunt concepute pentru cadrele didactice din învățământul primar și secundar, cu sau fără cunoștințe de specialitate în domeniul educației digitale. Ele sunt însoțite de un raport final care reunește principalele constatări și recomandări ale grupului de experți.

Orientările și raportul final au fost elaborate cu sprijinul unui grup informal de experți al Comisiei care beneficiază de expertiza unor entități precum comunitatea educației și formării, mediul academic, serviciile de televiziune și radiodifuziune, sectorul privat și altele.  

Mai multe informații despre orientări sunt disponibile în fișa informativă, infograficul și materialul video explicativ de mai jos.

 

Rezultate preconizate

  • Îmbunătățirea sensibilizării și cunoștințelor publicului cu privire la dezinformare
  • O înțelegere mai bună a alfabetizării digitale obținută prin educație și formare
  • O utilizare responsabilă și sigură a tehnologiilor digitale

Realizări

  • Orientări comune pentru cadrele didactice, menite să încurajeze alfabetizarea digitală și să combată dezinformarea prin educație și formare
  • Raportul final al grupului de experți al Comisiei privind combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare

Calendar

  • Octombrie 2021 - iulie 2022: reuniuni ale grupului de experți al Comisiei
  • Octombrie 2022: publicarea orientărilor și a raportului final al grupului de experți

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+ al UE.

Contact

Dacă doriți să aflați mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.