Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicjatywy – Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Jest on okazją do:

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W organizację tego wydarzenia zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki, uniwersytety i w szczególności szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

W okolicach 26 września w całej Europie odbędą się m.in. kursy językowe, gry, konwersacje, konferencje i audycje radiowe.

Więcej informacji na temat najnowszych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Rady Europy poświęconej Europejskiemu Dniowi Języków. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we współpracy ze swoimi partnerami we wszystkich krajach UE organizują z tej okazji liczne imprezy.

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych

Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych wyróżniane jest opracowywanie nowych technik i inicjatyw w zakresie nauczania i uczenia się języków, a także wspieranie świadomości międzykulturowej w całej Europie. 

Znak jest przyznawany raz lub dwa razy w roku najbardziej innowacyjnym inicjatywom z zakresu nauki języków w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ – we wszystkich sektorach kształcenia i szkolenia. 

Poprzez wspieranie takich inicjatyw zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym europejski znak jakości powinien podnieść w szczególności standardy nauczania języków w całej Europie. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych jest zazwyczaj przyznawany przez agencje krajowe programu Erasmus+.

Oto kilka przykładów inicjatyw językowych, które otrzymały Europejski Znak Innowacyjności.

Najnowsze badania wskazują, że wielojęzyczność jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie sprawności umysłowej. Wielojęzyczność wspomaga wielozadaniowość, lepszą pamięć i bardziej precyzyjne używanie języka. Te wyniki badań stanowią punkt wyjścia dla duńskiej inicjatywy „Wise words”, której celem jest informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zaletach wielojęzyczności i zaawansowanych umiejętności językowych. W ramach kampanii uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z wielojęzycznością oraz o wyzwaniach i możliwościach, jakie dają te kompetencje w kontekście szkolnym i edukacyjnym.

Maltańska inicjatywa „Happy together” ma na celu ułatwienie uczniom o różnych umiejętnościach i z różnych środowisk pogłębienia znajomości języka maltańskiego. Szkoła liczy 1 100 uczniów i zatrudnia 170 pracowników. Uczniowie pochodzą z 55 różnych krajów na całym świecie. Ponad 70 proc. uczniów nie ma narodowości maltańskiej. Jako że zawsze tak było w tej szkole, dlatego stworzono środowisko i strategie, które zapewniają wszystkim komfort. Ten model szkoły jest źródłem inspiracji dla innych szkół. 

Włoska inicjatywa „Limba nostra” jest prowadzona przez konsorcjum szkół, które stworzyły nowe programy nauczania języków sardyńskiego i gallurskiego. Programy te są wdrażane na kolejnych etapach szkolnych – od przedszkola do szkoły podstawowej i średniej. W ramach projektu zaproponowano wielodyscyplinarne podejście, które poprzez uczenie się języków umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy z zakresu geografii, środowiska, historii i antropologii.

Aby sprostać wyzwaniu związanemu ze wzrostem imigracji i aby zapewnić lepszą integrację, region Umbrii posiada sieć uniwersytetów, szkół dla dorosłych i organizacji nienastawionych na zysk, które mają wspólne cele, narzędzia i fundusze w celu opracowania programów językowych dla migrantów i cudzoziemców: „Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!”