Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poprawa jakości i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia

Wszyscy obywatele Unii mają prawo do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, które mają charakter włączający i spełniają kryteria wysokiej jakości.

Poznaj inicjatywy na rzecz jakości i równego dostępu

Slide

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się poprawą jakości i równiejszym dostępem do kształcenia i szkolenia.

Dołącz do społeczności!

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, badaczy i decydentów. Zaglądaj na nią regularnie! Przejdź do School Education Gateway

Platforma eTwinning

Przestrzeń do komunikowania się, współpracy i opracowywania projektów dla europejskich nauczycieli i kadry szkolnej. Przejdź do eTwinning

 

Zacznij działać

Europejski Portal Młodzieżowy

Dowiedz się więcej o swoich prawach, edukacji włączającej i powiązanych działaniach na rzecz młodzieży. Przejdź do Europejskiego Portalu Młodzieżowego

Europejski Korpus Solidarności

Zapoznaj się z szeregiem działań na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Przejdź do Europejskiego Korpusu Solidarności