Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poprawa jakości i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia

Wszyscy obywatele Unii mają prawo do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, które mają charakter włączający i spełniają kryteria wysokiej jakości.

Poznaj inicjatywy na rzecz jakości i równego dostępu

Slide

Co robi UE na rzecz poprawy jakości i równiejszego dostępu?

Jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie

Jedne z głównych priorytetów Komisji Europejskiej to poprawa wyników edukacji, promowanie włączenia społecznego i zwiększenie efektywności wydatków krajowych na kształcenie i szkolenie.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się poprawą jakości i równiejszym dostępem do kształcenia i szkolenia.

Aktualności

Materiały dotyczące jakości i równego dostępu

Dołącz do społeczności!

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, badaczy i decydentów. Zaglądaj na nią regularnie! Przejdź do School Education Gateway

Platforma eTwinning

Przestrzeń do komunikowania się, współpracy i opracowywania projektów dla europejskich nauczycieli i kadry szkolnej. Przejdź do eTwinning

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

  • Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

Zacznij działać

Europejski Portal Młodzieżowy

Dowiedz się więcej o swoich prawach, edukacji włączającej i powiązanych działaniach na rzecz młodzieży. Przejdź do Europejskiego Portalu Młodzieżowego

Europejski Korpus Solidarności

Zapoznaj się z szeregiem działań na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Przejdź do Europejskiego Korpusu Solidarności

 

Zatrudnienie i wolontariat

Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży