Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 3

Qafas Ewropew tal-Kontenut tal-Edukazzjoni Diġitali

L-użu tal-kontenut diġitali għal finijiet edukattivi mhuwiex xi suġġett ġdid, iżda l-pandemija tal-COVID-19 aċċellerat b’mod rapidu l-produzzjoni u l-użu ta’ riżorsi bħal dawn.

Fl-istess ħin, bit-trasformazzjoni diġitali li għaddejja bħalissa, qed nosservaw trasformazzjoni profonda tad-drawwiet fl-użu tal-kontenut tal-edukazzjoni diġitali, kemm fost l-atturi fuq in-“naħa tal-provvista” – l-industrija u s-settur pubbliku – kif ukoll fuq in-“naħa tad-domanda” – l-għalliema, l-istudenti u t-tfal tal-iskola.

It-tranżizzjoni diġitali qed iġġib ħafna bidliet

 • il-kontenut tal-edukazzjoni diġitali qed isir aktar kreattiv, attraenti , interattiv u inkorporat f’formati differenti
 • l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda, bħar-realtà immersiva u l-intelliġenza artifiċjali (IA), qed jgħinu biex iwasslu tipi ġodda ta’ kontenut edukattiv
 • hemm żieda esponenzjali fil-produzzjoni tal-kontenut tal-edukazzjoni diġitali

L-isfidi tat-tranżizzjoni diġitali

Flimkien ma’ dawn l-iżviluppi jiġu l-isfidi li ġejjin

 • il-pjattaformi diġitali u l-algoritmi tagħhom jistgħu jaġixxu bħala “gwardjani” tal-kontenut tal-edukazzjoni diġitali, li potenzjalment iħallu impatt fuq l-aċċess għal dawn ir-riżorsi b’modi differenti
 • huwa aktar diffiċli għall-utenti biex jivverifikaw il-kwalità u l-affidabbiltà tar-riżorsi tal-edukazzjoni diġitali mill-kontenut tradizzjonali
 • il-preservazzjoni fit-tul ta’ dawn ir-riżorsi edukattivi
 • ir-riskji taċ-ċibersigurtà, tal-protezzjoni tad-data u tal-privatezza elettronika

Sfidi oħra jinkludu

 • in-nuqqas ta’ data u analiżi dwar is-sitwazzjoni li għaddejja u l-bidliet (potenzjali) li jirriżultaw minnha
 • l-identifikazzjoni flimkien mal-partijiet ikkonċernati ta’ oqsma ta’ prijorità għall-appoġġ mill-Unjoni Ewropea (UE) biex titjieb il-kwalità tal-edukazzjoni
 • il-promozzjoni tal-multilingwiżmu u d-diversità kulturali f’suq globalizzat u l-prevenzjoni tal-esklużjoni tat-tfal tal-iskola f’sitwazzjonijiet żvantaġġati
 • il-ħolqien konġunt ta’ soluzzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati li jilqgħu u li jistgħu jiġu implimentati bis-sħiħ

Objettiv

L-għan ta’ din l-azzjoni huwa li jiġu identifikati l-oqsma li fihom l-azzjoni tal-UE ġġib valur miżjud u biex jinstabu l-aktar soluzzjonijiet effettivi permezz ta’ ħidma mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati.

Attivitajiet ewlenin u riżultati mistennija

Matul l-2022 u l-2023, il-Kummissjoni Ewropea se tistabbilixxi proċess ta’ djalogu intensiv mal-partijiet ikkonċernati, inklużi laqgħat bilaterali u komunità ta’ prattika, biex tiżgura li l-atturi kollha jħossu li għandhom sjieda tas-soluzzjonijiet proposti u li l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom tkun tista’ tinkiseb.

Fl-2022 se jitnieda studju ddedikat. Dan l-istudju se jqis il-ħtiġijiet tal-istudenti, tal-edukaturi u tal-partijiet ikkonċernati rilevanti fl-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll il-provvista ta’ kontenut tal-edukazzjoni diġitali.  Dan jevalwa wkoll l-impatti tal-pandemija tal-COVID-19, tat-trasformazzjoni diġitali u tal-innovazzjoni teknoloġika fuq l-edukazjzoni.

Qafas Ewropew għall-Kontenut tal-Edukazzjoni Diġitali

Dawn l-attivitajiet se jirriżultaw f’kumbinazzjoni ta’ miżuri fil-forma ta’ Qafas Ewropew għall-Kontenut tal-Edukazzjoni Diġitali, b’soluzzjonijiet maħluqa b’mod konġunt u li se jintlaqgħu mill-partijiet ikkonċernati.

Pjattaforma Ewropea ta’ skambju għall-kontenut tal-edukazzjoni għolja u d-data edukattiva

Inizjattiva oħra taħt l-Azzjoni 3 tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali hija l-ħolqien ta’ Pjattaforma Ewropea ta’ skambju għall-kontenut tal-edukazzjoni għolja u d-data edukattiva. L-għan tal-pjattaforma Ewropea ta’ skambju huwa li tappoġġja kooperazzjoni transnazzjonali aktar profonda bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u li tippromwovi l-iskambju ta’ kontenut u data edukattiva.

Skeda taż-żmien

 • 2022-2023 – implimentazzjoni tal-istudju li jikkontribwixxi għat-tħejjija tal-Qafas Ewropew tal-Kontenut tal-Edukazzjoni Diġitali
 • 2022 – fażi preparatorja lejn it-tnedija ta’ pjattaforma Ewropea ta’ skambju għall-Edukazzjoni Għolja

L-Azzjoni 3 tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali hija ffinanzjata mill-programm Erasmus+ tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf iktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana permezz tal-email fuq EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi lil EUDigitalEducation fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.

 

Kontenut relatat