Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 11

Ġbir transnazzjonali ta’ data u mira fil-livell tal-UE dwar il-ħiliet diġitali tal-istudenti

Il-ħiliet diġitali bażiċi huma prerekwiżit għaċ-ċittadini kollha biex jipparteċipaw b’mod effettiv fid-dinja diġitali tal-lum. Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat l-importanza ta’ ħiliet diġitali bażiċi u avvanzati għas-sostenn tal-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna. 

Għall-kuntrarju tal-opinjoni komuni taż-żgħażagħ tal-lum bħala ġenerazzjoni ta’ “nattivi diġitali”, ir-riżultati tal-Istudju Internazzjonali dwar il-Litteriżmu fil-Kompjuter u l-Informazzjoni (ICILS) jindikaw li ż-żgħażagħ ma jiżviluppawx ħiliet diġitali sofistikati sempliċiment billi jikbru bl-użu ta’ apparat diġitali. 

B’kuntrast ma’ ħiliet bażiċi oħra, bħall-qari, il-matematika u x-xjenza, id-disponibbiltà ta’ data transnazzjonali dwar il-livell attwali tal-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (UE) hija limitata. 

Hija meħtieġa aktar data biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar għaliex jinħolqu differenzi fil-livelli tal-ħiliet u biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu jistgħu jifformulaw azzjonijiet effettivi biex jindirizzaw dawn il-lakuni. 

Għanijiet 

Biex jintlaħqu dawn l-isfidi, il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-ġbir u l-analiżi ta’ data komparabbli dwar il-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ fl-Ewropa kollha. 

Fil-livell tal-UE ġiet adottata mira għall-ħiliet diġitali fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2021 dwar Qafas Strateġiku għall-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u Lil Hinn (2021-2030)

Ir-Riżoluzzjoni tappella biex is-sehem tal-istudenti tat-tmien grad (tal-età ta’ 13-il sena) li għandhom livell baxx ta’ ħiliet fil-kompjuter u fl-informazzjoni jitnaqqas għal inqas minn 15% sal-2030. Il-prestazzjoni fil-litteriżmu tal-kompjuter u tal-informazzjoni se titkejjel bl-użu ta’ data mill-ICILS. 

It-titjib tal-ġbir transnazzjonali tad-data se jtejjeb il-fehim tagħna tat-tendenzi tal-edukazzjoni diġitali kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell tal-Istati Membri tal-UE. 

L-appoġġ lill-Istati Membri fil-ġbir ta’ data komparabbli dwar l-iżviluppi fl-edukazzjoni diġitali se jgħin lill-amministrazzjonijiet pubbliċi nazzjonali biex iżommu kont tal-livelli tal-ħiliet fost iż-żgħażagħ matul iż-żmien u bejn il-fruntieri u jsaħħu l-bażi għall-iżvilupp tal-politika bbażata fuq l-evidenza.

Attivitajiet ewlenin

  • appoġġ finanzjarju għall-parteċipazzjoni tal-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm Erasmus+ fl-ICILS 2023
  • monitoraġġ tal-progress lejn il-mira fil-livell tal-UE dwar il-ħiliet diġitali tal-istudenti bl-użu tad-data mill-ICILS (it-tnaqqis fiċ-ċifra tal-istudenti tat-tmien grad li għandhom livell baxx ta’ ħiliet fil-litteriżmu fil-kompjuter u l-informazzjoni għal inqas minn 15% sal-2030)
  • rappurtar annwali dwar il-ħiliet diġitali fil-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ  

Riżultati mistennija 

  • kopertura usa’ ta’ data komparabbli internazzjonalment dwar il-ħiliet diġitali fl-Istati Membri kollha tal-UE u fil-livell Ewropew li tappoġġja t-tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza
  • stampa aktar preċiża tal-istat tal-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ u l-fatturi li jinfluwenzaw il-kisba ta’ ħiliet diġitali fl-UE 

Skeda taż-żmien

  • Jannar - Diċembru 2023 – ġbir ewlieni tad-data għall-ICILS 2023, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Evalwazzjoni tal-Kisbiet Edukattivi (IEA) 
  • Ottubru - Diċembru 2024 – pubblikazzjoni tar-riżultati internazzjonali mill-ICILS 2023 (IEA) 
  • Jannar - Marzu 2025 – rilaxx tal-bażi tad-data internazzjonali tal-ICILS 2023 (IEA) 

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill- programm Erasmus+tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuq EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Segwi lill-EUDigitalEducation fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitalikollu.

 

Kontenut relatat