Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jippreżenta l-analiżi annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jevolvu fl-UE.

Il-monitor isegwi l-progress lejn il-miri miftiehma mill-pajjiżi tal-UE bħala parti mill-qafas strateġiku taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Dan jiġbor flimkien l-aħħar data disponibbli u aġġornamenti dwar il-miżuri ta’ politika nazzjonali.

Il-monitor jikkonsisti f’li ġejjin:

  • rapport komparattiv - għarfien dwar il-kuntest u l-lievi ta’ politika possibbli
  • rapporti tal-pajjiżi - informazzjoni dwar l-iżvilupp tal-politika reċenti u li għaddej bħalissa fil-livelli kollha tal-edukazzjoni fil-pajjiżi tal-UE
  • sett ta’ għodod - ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi ewlenin użati fil-monitor b’rabtiet mal-istudji u r-rapporti l-aktar prominenti

L-edizzjoni l-aktar reċenti: il-professjonijiet tat-tagħlim

L-edizzjoni tal-2023 tinkludi enfasi speċjali fuq il-professjoni tat-tagħlim, speċifikament fuq in-nuqqas ta’ għalliema fil-pajjiżi kollha tal-UE u fuq diversi sforzi biex tiżdied l-attraenza tal-professjoni.

Teħtieġ aktar informazzjoni?

Għall-mistoqsijiet, ikkuntattja lil eac-monitor@ec.europa.eu