Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

X’inhu l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ?

Għall-għaxar sena konsekuttiva, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jiġbor firxa wiesgħa ta’ evidenza biex juri l-evoluzzjoni tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Unjoni Ewropea (UE).

Ir-rapport ikejjel il-progress tal-pajjiżi lejn il-miri fil-livell tal-UE tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn minnha (2021–2030).

Il-Monitor janalizza l-isfidi ewlenin fl-edukazzjoni u l-iżviluppi riċenti tal-politika fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali. Hu jenfasizza l-miżuri ta’ politika li jistgħu jagħmlu s-sistemi tal-edukazzjoni Ewropej aktar reattivi għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Il-Monitor fih analiżi fil-livell tal-UE u 27 rapport tal-pajjiżi.

L-edizzjoni tal-2021

Il-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel, ħabbret il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2021 fir-raba’ Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni fid-9 ta’ Diċembru 2021.

L-edizzjoni tal-2021 tiffoka fuq il-benessri fl-edukazzjoni u tipprovdi ħarsa ġenerali lejn kif il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tappoġġja l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni tat-taħriġ fl-UE.

Il-pubblikazzjonijiet tal-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2021, inklużi

  • rapporti tal-UE u tal-pajjiżi
  • sommarju eżekuttiv
  • skeda informattiva tal-UE
  • infografika tal-UE
  • fuljett dwar il-miri fil-livell tal-UE
  • settijiet tad-data tal-Eurostat li jistgħu jiġu adattati 
  • mapep u ċarts 

huma disponibbli bl-Ingliż u bil-lingwi nazzjonali rispettivi tagħhom f’format html aċċessibbli fis-sit web tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Aktar informazzjoni

Biex ikollok aċċess għas-settijiet tad-data, il-mapep u ċ-ċarts aġġornati u li jistgħu jiġu adattati relatati mal-miri fil-livell tal-UE għall-edukazzjoni u t-taħriġ, iċċekkja l-paġna web tal-Eurostat.

In-network Eurydice jippubblika informazzjoni dwar il-politiki u s-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, kif ukoll rapporti komparattivi dwar suġġetti speċifiċi, indikaturi u statistika (inklużi indikaturi strutturali għall-monitoraġġ tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa).

Segwi l-Erasmus+ fuq Twitter u ċċekkja #ETMonitor għal aktar aġġornamenti.

Għal mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil eac-monitor@ec.europa.eu bl-email.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.