Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

X’inhu l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ?

Għall-għaxar sena konsekuttiva, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jiġbor firxa wiesgħa ta’ evidenza biex juri l-evoluzzjoni tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Unjoni Ewropea (UE).

Ir-rapport ikejjel il-progress tal-pajjiżi lejn il-miri fil-livell tal-UE tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn minnha (2021–2030).

Il-Monitor janalizza l-isfidi ewlenin fl-edukazzjoni u l-iżviluppi riċenti tal-politika fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali. Hu jenfasizza l-miżuri ta’ politika li jistgħu jagħmlu s-sistemi tal-edukazzjoni Ewropej aktar reattivi għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Il-Monitor fih analiżi fil-livell tal-UE u 27 rapport tal-pajjiżi.

L-edizzjoni tal-2021

Il-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel, ħabbret il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2021 fir-raba’ Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni fid-9 ta’ Diċembru 2021.

L-edizzjoni tal-2021 tiffoka fuq il-benessri fl-edukazzjoni u tipprovdi ħarsa ġenerali lejn kif il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tappoġġja l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni tat-taħriġ fl-UE.

Il-pubblikazzjonijiet tal-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2021, inklużi

  • rapporti tal-UE u tal-pajjiżi
  • sommarju eżekuttiv
  • skeda informattiva tal-UE
  • infografika tal-UE
  • fuljett dwar il-miri fil-livell tal-UE
  • settijiet tad-data tal-Eurostat li jistgħu jiġu adattati 
  • mapep u ċarts 

huma disponibbli bl-Ingliż u bil-lingwi nazzjonali rispettivi tagħhom f’format html aċċessibbli fis-sit web tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Aktar informazzjoni

Biex ikollok aċċess għas-settijiet tad-data, il-mapep u ċ-ċarts aġġornati u li jistgħu jiġu adattati relatati mal-miri fil-livell tal-UE għall-edukazzjoni u t-taħriġ, iċċekkja l-paġna web tal-Eurostat.

In-network Eurydice jippubblika informazzjoni dwar il-politiki u s-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, kif ukoll rapporti komparattivi dwar suġġetti speċifiċi, indikaturi u statistika (inklużi indikaturi strutturali għall-monitoraġġ tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa).

Segwi l-Erasmus+ fuq Twitter u ċċekkja #ETMonitor għal aktar aġġornamenti.

Għal mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil eac-monitor@ec.europa.eu bl-email.