Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό

Αναγνώριση μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό. Η σύσταση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018.

Η βελτίωση των διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. 

Η μαθησιακή κινητικότητα προάγει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και εμπειριών που έχουν καίρια σημασία για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Αυτό συνάγεται και από την πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+, όπου περιγράφεται ο θετικός αντίκτυπος της κινητικότητας στην αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, στην ανεξαρτησία, στην κοινωνική ένταξη και στη δημιουργία μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης και απασχόλησης, είναι ουσιώδες να μπορούν οι σπουδαστές να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ευκαιρίες μάθησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν με ενδιαφερόμενα μέρη τους προηγούμενους μήνες έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη για δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν. Επιβεβαιώθηκε, με βάση τις απαντήσεις τους, ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης είναι συχνά αργές, επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους θεσμικών οργάνων, δεν είναι επαρκώς διαφανείς και ενδέχεται να συνεπάγονται επιπλέον κόστος για τους σπουδαστές.

Ειδικότερα στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, η αναγνώριση τόσο των τίτλων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Οι νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση και βεβαιότητα όσον αφορά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των ικανοτήτων τους.

Η σύσταση του Συμβουλίου

Με τη σύσταση του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν πολιτική δέσμευση να προβούν σε ενέργειες για την καθιέρωση της αυτόματης αναγνώρισης μέχρι το 2025. Η δέσμευση αυτή θα συνοδεύεται από δράσεις για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα, και από τη στήριξη των κρατών μελών για τη βελτίωση της αναγνώρισης με σκοπό τη διευκόλυνση της μαθησιακής κινητικότητας.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύσταση βασίζεται στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο άλλων φόρουμ, κυρίως της διαδικασίας της Μπολόνιας και της σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, καθώς και μέσω πολυμερών συμφωνιών μεταξύ ομάδων κρατών μελών της ΕΕ, όπως η απόφαση των χωρών Μπενελούξ για την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμφωνία των χωρών της Βαλτικής.

Προωθεί επίσης την περαιτέρω χρήση των εργαλείων που υπάρχουν ήδη και παρέχουν τη δυνατότητα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των αποτελεσμάτων των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, όπως, μεταξύ άλλων, το Europass, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS), το παράρτημα διπλώματος και το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση./non_migrated/node/59

Σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, η προτεινόμενη σύσταση στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης για τους τίτλους που απαιτούνται για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα προωθήσει επίσης την αναγνώριση των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό σε αυτό το επίπεδο.

Reports