Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Preporuka Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

Ključne kompetencije

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi potpomogla i ojačala razvoj ključnih kompetencija i osnovnih vještina za sve, od rane dobi i kroz cijeli život. Ključne kompetencije podrazumijevaju znanje, vještine i stavove koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. 

Ključne kompetencije promiču se na sljedeće načine: 

  • pružanjem visokokvalitetnog obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja za sve
  • podupiranjem nastavnog osoblja u uvođenju pristupa poučavanju i učenju na temelju kompetencija 
  • poticanjem različitih pristupa učenju i konteksta za kontinuirano učenje
  • razvojem metoda za vrednovanje i priznavanje ključnih kompetencija.

Što se poduzima? 

Vijeće je na prijedlog Komisije donijelo Preporuku o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, u kojoj je opisano osam ključnih kompetencija potrebnih za osobno ispunjenje, zdrav i održiv način života, zapošljivost, aktivno građanstvo i socijalnu uključenost: 

• pismenost 
• višejezičnost
• matematička kompetencija te kompetencija u prirodoslovlju i inženjerstvu 
• digitalna kompetencija i kompetencija u tehnologiji
• međuljudske vještine i sposobnost usvajanja novih kompetencija 
• aktivno građanstvo 
• poduzetništvo 
• kulturna svijest i izražavanje. 

U Preporuci Vijeća predstavljen je zajednički europski referentni okvir o ključnim kompetencijama za oblikovatelje politika, pružatelje obrazovanja i osposobljavanja, socijalne partnere i same učenike. Prikazani su i uspješni načini promicanja razvoja kompetencija putem inovativnih pristupa učenju, načina vrednovanja i potpore nastavnom osoblju.