Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dopunska isprava o studiju

Što je dopunska isprava o studiju?

Dopunsku ispravu o studiju izdaju visoka učilišta u skladu sa standardima koje su dogovorili Komisija, Vijeće Europe i Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO). Ona je i je jedan od instrumenata za transparentnost iz okvira Europass

Dopunska isprava o studiju osmišljena je kao pomagalo koje olakšava priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. Riječ je o važnom instrumentu Europskog prostora visokog obrazovanja koji osobama sa završenim studijem osigurava da visoka učilišta, javna tijela i poslodavci u njihovim matičnim zemljama i inozemstvu priznaju njihove diplome. Međutim, ona nije zamjena za životopis ni za samu diplomu.

Dopunska isprava o studiju ima osam odjeljaka s informacijama o: 

  • nositelju diplome
  • vrsti kvalifikacije i ustanovi koja ju je dodijelila
  • razini kvalifikacije
  • sadržaju studija i ostvarenim rezultatima
  • funkciji kvalifikacije
  • certificiranju dodatne isprave o studiju
  • pojedinostima predmetnog nacionalnog sustava visokog obrazovanja (koje dostavljaju Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC))
  • ostalim relevantnim pojedinostima.

Osobe s diplomom iz zemalja sudionica Bolonjskog procesa imaju pravo da im se dopunska isprava o studiju izda automatski, besplatno i na bilo kojem od glavnih europskih jezika. 

Koje su njezine prednosti? 

Dopunska isprava o studiju olakšava uspoređivanje kvalifikacija i studijskih programa za studente iz zemalja diljem Europe. Ona sadržava detaljan opis završenog studija i stečenih kompetencija. 

Osim toga, dopunska isprava o studiju može svojim nositeljima olakšati pristup zaposlenju i drugim mogućnostima za studij u inozemstvu jer promiče međunarodno priznavanje visokoškolskih kvalifikacija među visokim učilištima i poslodavcima.

Visokim učilištima omogućuje šire priznavanje kvalifikacija koje pružaju te povećava njihovu vidljivost među drugim visokim učilištima i poslodavcima. Pomaže i u zaštiti institucijske autonomije visokih učilišta jer nudi zajednički okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i smanjuje administrativno opterećenje visokih učilišta.