Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A Tanács ajánlása a képesítések, valamint a külföldi tanulmányi időszakok automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről

A külföldi tanulmányok elismerése

A Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot terjesztett elő a felsőfokú és felső középfokú okleveleknek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus kölcsönös elismerésének előmozdítása céljából. Az ajánlást a Tanács 2018 novemberében fogadta el.

Az uniós tagállamokban a képesítések kölcsönös elismerésére irányuló eljárások javítása központi eleme annak a törekvésnek, hogy 2025-re létrejöjjön az európai oktatási térség

A tanulási célú mobilitás révén a tanulók olyan kulcskompetenciákra és tapasztalatokra tehetnek szert, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tevékeny szerepet vállaljanak a társadalomban és a munkaerőpiacon. Az Erasmus+ program közelmúltbeli félidős értékelése szintén azt igazolta, hogy a mobilitás kedvezően hat a hallgatók magabiztosságára, önállóságára, társadalmi integrációjára és az európai identitás megteremtésére.

Nagyon fontos, hogy a globalizált oktatási környezetben a diákok a lehető legjobban ki tudják használni az EU-szerte kínált tanulási lehetőségeket. A nemrég lefolytatott konzultáció arra világított rá, hogy az érintettek szerint ezen a területen uniós szintű intézkedésekre van szükség. A válaszadók megerősítették, hogy az elismerési eljárások gyakran lassúak, az egyes intézmények belátására vannak bízva, nem kellően átláthatóak és további költségeket róhatnak a hallgatókra.

Különösen a középiskolások képesítéseinek és külföldi tanulmányainak elismertetése tér el nagymértékben az egyes tagállamokban. Azok a fiatalok, akik hosszabb ideig szeretnék középiskolai tanulmányaikat külföldön folytatni, vagy egy másik uniós tagállam felsőoktatási intézményébe kívánnak bekerülni, gyakran bizonytalanok képesítéseik és kompetenciáik elismerésével kapcsolatban, illetve nincsenek erre vonatkozó információik.

A Tanács ajánlása

A tanácsi ajánlás révén a tagállamok politikai kötelezettséget vállalnak arra, hogy lépéseket tesznek az automatikus elismerés 2025-re történő bevezetése érdekében. A kötelezettségvállalást olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek növelik az egymás oktatási rendszereibe vetett bizalmat és támogatják az elismertetési eljárás javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket. Az átfogó cél a tanulási mobilitás megkönnyítése.

A felsőoktatás területén az ajánlás azokra az eredményekre épít, amelyeket az EU más fórumokon ért el: a bolognai folyamatra, a lisszaboni elismerési egyezményre és az uniós tagállamok egy-egy csoportja által megkötött többoldalú megállapodásokra (pl. a Benelux-államoknak a felsőfokú képesítések automatikus elismeréséről szóló határozatára és a balti országok között létrejött megállapodásra).

Az ajánlás továbbá elő fogja mozdítani a képesítések és a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek elismerését segítő, már létező eszközök – az Europass, az európai képesítési keretrendszer, az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS), az oklevélmelléklet és az európai szakképzési kreditrendszer – használatát.

A felső középfokú oktatást illetően a Bizottság által javasolt ajánlás a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez szükséges képesítések (ideértve a szakképzési képesítéseket is) elismertetési eljárását hivatott javítani. Ezen túlmenően elő fogja mozdítani a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek elismerését.