Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Razvoj vještina

Važnost razvoja ključnih kompetencija

Gospodarstvo EU-a neprestano se mijenja. Potražnja za relevantnim znanjem, vještinama i stavovima s vremenom se mijenja. Kako bi se nosili s tim promjenama, ljudi trebaju steći skup ključnih kompetencija, uključujući pismenost, matematičku pismenost i digitalne kompetencije. Kritičko mišljenje, kreativnost i sposobnost rada u timu jednako su važni za izgradnju održivih karijera i aktivno građanstvo.

Obrazovanje i osposobljavanje imaju ključnu ulogu u razvoju kompetencija mladih i osiguravanje preduvjeta za njihov uspješan život. 

Kako bi se uspješnije utvrdilo koji su znanje, vještine i stavovi potrebni te kako bi se njima bolje upravljalo i tako spriječilo nedostatke vještina i neusklađenost vještina s potražnjom, nužna je djelotvorna komunikacija sa sektorom obrazovanja i osposobljavanja o potrebama gospodarstva EU-a.

Europske inicijative u tom području

  • Vijeće je u Preporuci o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje utvrdilo skup od osam kompetencija koje su potrebne svakom pojedincu za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje.
  • U Novom programu vještina za Europu istaknuto je 10 mjera kojima se želi osigurati da građanima EU-a budu dostupni relevantno osposobljavanje, vještine i potpora.
  • Komisijin Akcijski plan za digitalno obrazovanje sadržava 11 mjera za bolje iskorištavanje digitalne tehnologije u poučavanju, učenju i razvoju digitalnih kompetencija.
  • Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta partnerstvo je niza dionika čiji je zadatak otklanjati nedostatak vještina IKT-a i pomoći u popunjavanju tisuća nepopunjenih radnih mjesta u tom području.
  • Akcijski plan za poduzetništvo 2020. predstavlja nacrt za ostvarenje poduzetničkog potencijala Europe uklanjanjem postojećih prepreka i uvođenjem temeljitih promjena u poduzetničku kulturu EU-a.
  • ESCO je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Njime se uvodi standardizirana terminologija na 25 europskih jezika te se kategoriziraju vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja ključni za gospodarstvo EU-a te za pružatelje obrazovanja i osposobljavanja.
  • Panorama vještina redovito prati razvoj potreba europskog gospodarstva te stjecanje vještina na nacionalnoj i europskoj razini. Osim toga, omogućuje podatke o potražnji za vještinama na nacionalnoj razini i razini EU-a.