Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kielet kasvun ja työllisyyden tukena

Hyvä kielitaito menestyksen takeena

Hyvät kieli- ja viestintätaidot ovat tärkeitä sekä kansalaisille että yrityksille.

EU:ssa toimivat yritykset menettävät sopimuksia usein heikon kielitaidon tai puutteellisen toisten kulttuurien tuntemuksen takia. Monikielisen viestinnän strategialle on selkeä tilaus.

Vieraita kieliä osaavat nuoret voivat opiskella tai osallistua työharjoitteluun ulkomailla. He eivät saa pelkästään alakohtaista kokemusta vaan hiovat samalla myös kielitaitoaan ja kulttuurien välisen viestinnän osaamistaan, mistä on hyötyä työmarkkinoilla.

EU:n Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman vaikutuksia käsittelevä tutkimus osoittaa, että kansainvälistä kokemusta hankkineet vastavalmistuneet pärjäävät nykyisillä globaaleilla työmarkkinoilla muita huomattavasti paremmin.

EU:n toimet

Euroopan komissio osallistuu EU-kansalaisten ja yritysten työmarkkinoilla tarvitsemien taitojen kehittämiseen tekemällä yhteistyötä koulutusalan ja työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa. Työelämän kehityssuuntia esittelevä komission Skills Panorama -sivusto sisältää selkeää, luotettavaa ja ajantasaista tietoa työmarkkinoista. Sen avulla EU-maiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja ammattiliitot voivat ennakoida ja arvioida, millaista osaamista ja kielitaitoa eri aloilla tarvitaan.

  • Eurooppa 2020 -strategian osana toteutettava eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitushanke (ECSO) auttaa työnantajia ja työntekijöitä kuvailemalla, määrittelemällä ja luokittelemalla ammatteja, taitoja ja tutkintoja, joita tarvitaan EU:n työmarkkinoilla ja joihin on panostettava koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa. ECSO on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tukema hanke.
  • Erikoisalan osaajien kysyntä on kasvussa kielialan ammateissa. Jotta tähän kysyntään voitaisiin vastata, komissio kerää tietoa EU:ssa toteutettavista tutkimushankkeista, joissa tutkitaan kielitaidon, kilpailukyvyn ja työllistymisen välisiä yhteyksiä. Komissio pyrkii myös luomaan yhteyksiä korkeakoulujen ja kielialan palvelujen käyttäjien välille esimerkiksi Translating Europe Forumin avulla.
  • Komissio koordinoi joitakin vuosia sitten yrityselämän foorumia, josta sai alkunsa CELAN-verkosto. Sen tavoitteena oli tunnistaa EU:ssa toimivien yritysten ja työntekijöiden kielelliset tarpeet ja tarjota välineitä, joiden avulla näihin tarpeisiin voidaan vastata.
  • Työelämän kielitaitoa käsittelevä teemaryhmä julkaisi raportin, jonka aiheena on monikielisen viestinnän osaamisen tarjoaminen työelämän tarpeisiin.
  • Alan kaksi tuoreinta laajaa raporttia ovat Study on Foreign Language Proficiency and Employability ja Languages and employability. Niissä osoitetaan, että kielitaidon ja työllistymisen todennäköisyyden välillä on suora yhteys. Vieraiden kielten osaaminen on tärkeä tekijä EU:n kansalaisten ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Raportit sisältävät myös analyysejä vieraiden kielten osaamisen kysynnästä työmarkkinoilla ja suosituksia työnantajien ja työntekijöiden tukemiseksi.
  • Myös komission Erasmus+ -ohjelma tarjoaa keinoja talouskasvun tukemiseen kielitaidon avulla.