Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Vícejazyčné třídy

Význam mnohojazyčnosti ve školách 

Děti z rodin migrantů žijící v Evropské unii s sebou do škol přinášejí celou řadu různých jazyků a jazykových znalostí. To představuje potenciální přínos pro jednotlivce, školy i společnost obecně.

Situace v jednotlivých zemích EU se liší: v Polsku je vícejazyčných tříd jen 1 %, v Lucembursku naopak až 40 %. V celé EU se pak v jiném než mateřském jazyce vyučuje pouze v 10 % tříd. 

To vyvolává otázku, jak mohou školy tento potenciál jazykové rozmanitosti v EU lépe využít. Z vědeckých poznatků vyplývá, že děti z rodin migrantů zpravidla nedosahují ve škole takových výsledků jako jejich vrstevníci. 

Školy proto musí své vyučovací metody přizpůsobit tak, aby se děti z jiného jazykového a kulturního prostředí mohly do výuky konstruktivně zapojovat. To pak má pozitivní dopad i na ostatní žáky.

Co pro prosazování vícejazyčných tříd dělá EU?

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy stanovila, jaké strategie lze zvolit pro efektivní studium jazyků ve vícejazyčném prostředí a jak usnadnit výměnu osvědčených postupů v této oblasti. Výsledkem této spolupráce a komplexního studia odborné literatury na toto téma je zpráva Komise s názvem Výuka a studium jazyků ve vícejazyčných třídách

V návaznosti na první zprávu proběhlo během přezkumu rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení několik workshopů a akcí vzájemného učení (tzv. peer learning activities) na téma integrace dětí migrantů prostřednictvím školní výuky

Výsledkem byly dvě zprávy: Přehodnocení jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti ve školách a Migranti v evropských školách: Výuka a rozvoj jazyků.

Co bude následovat?

Také program Erasmus+ nabízí nové možnosti, jako je například podpora rozsáhlých partnerství zaměřených na rozvoj nových strategií výuky a studia jazyků ve vícejazyčných třídách.

Společně s Radou Evropy a jejím Střediskem pro moderní jazyky bude Komise podporovat přípravu a šíření nových metod výuky jazyků ve vícejazyčných třídách

Jako součást širší strategie pro pedagogy budou připraveny zdroje a podpůrné materiály pro učitele, kteří pracují s žáky různých národností.