Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Többnyelvűség az osztályteremben

A többnyelvűség fontossága az iskolákban 

A migráns gyermekek nyelvi háttere és nyelvi készségeik sokszínűséget visznek az osztálytermekbe Unió-szerte. Ebben értékes lehetőség rejlik az egyének, az iskolák és az egész társadalom számára is.

Bár a számadatok jelentősen eltérnek az uniós tagállamok között – Lengyelországban mindössze 1%, míg Luxemburgban 40% – az EU egészét tekintve a tanulók csupán 10%-a tanul az anyanyelvétől eltérő nyelven. 

Ez felveti azt a kérdést, hogy miként lehet a legjobban kiaknázni az EU nyelvi sokszínűségében rejlő lehetőségeket. Bizonyított tény, hogy a migráns tanulók általában véve gyengébben teljesítenek az alapkészségek terén, mint nem migráns háttérből származó kortársaik. 

Annak érdekében, hogy a tanulók jól teljesítsenek az iskolában, át kell alakítani az oktatási módszereket, és pozitív módon kell a tanulók eltérő nyelvi és kulturális hátterét kezelni.

Mit tesz az EU a többnyelvű osztálytermek népszerűsítéséért?

Az Európai Bizottság együttműködik az uniós tagállamokkal annak érdekében, hogy közös erővel felmérjék, mely stratégiák biztosítják a többnyelvű közegben történő nyelvtanulás sikerét, és hogy elősegítsék az ezen a téren bevált módszerek átadását és átvételét. Az ennek az együttműködésnek, valamint e témával foglalkozó tanulmányok áttekintésének eredményét foglalja össze a Nyelvoktatás és nyelvtanulás a többnyelvű osztálytermekben című bizottsági jelentés. 

E jelentést több tematikus workshop és ún. egymástól való tanulást célzó tevékenység követte a migráns gyermekek iskolai oktatáson keresztül történő integrációja témájában. Mindez hozzájárult az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciáinak felülvizsgálatához is. 

A csoport két jelentést dolgozott ki. Az egyik Az iskolai nyelvoktatás és nyelvi sokszínűség újragondolása, a másik pedig a Migránsok az európai iskolákban címet viseli. Nyelvtanulás és a már megszerzett nyelvtudás megőrzése.

Melyek a soron következő lépések?

Az Erasmus+ program új lehetőségeket kínál a többnyelvű osztálytermekben hasznosítható nyelvtanítási és nyelvtanulási stratégiák kifejlesztésére. Példaként említhető a szakpolitikai kísérletek és a széleskörű partnerségek megvalósításának lehetősége.

Az Európa Tanáccsal, valamint az Európa Tanács intézményével, az Élő Nyelvek Európai Központjával közösen az Európai Bizottság támogatni fogja az olyan új módszerek kifejlesztését és terjesztését, amelyek a többnyelvű tantermekben folyó nyelvtanítást hivatottak elősegíteni. 

A tanári szakmára vonatkozó átfogó bizottsági stratégia keretében sor kerül majd olyan oktató- és segédanyagok kidolgozására, melyek a különböző állampolgárságú diákokat tanító tanároknak szólnak.