Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Clase multilingve

Importanța multilingvismului în școli  

Peste tot în Europa, copiii migranți aduc în clase o multitudine de limbi și competențe lingvistice. Acestea reprezintă un avantaj potențial pentru cetățeni, școli și societate, în general.

Deși cifrele diferă considerabil între statele membre – de la 1 % în Polonia la 40 % în Luxemburg – la nivelul întregii UE, doar 10 % dintre toți elevii învață într-o altă limbă decât cea maternă. 

Se pune deci problema unei mai bune exploatări a potențialului reprezentat de diversitatea lingvistică a UE. S-a demonstrat că, în ceea ce privește competențele de bază, copiii migranți obțin în general rezultate mai proaste decât colegii lor. 

Școlile trebuie să își adapteze metodele de predare pentru a încuraja participarea pozitivă și constructivă a copiilor care vorbesc altă limbă și provin din medii culturale diferite, dându-le tuturor posibilitatea să evolueze în condiții optime.

Ce face UE pentru a promova clasele multilingve?

Comisia colaborează cu țările UE pentru a identifica strategii de succes în învățarea limbilor străine în contexte multilingve și pentru a facilita schimbul de bune practici în domeniu. Rezultatele acestei colaborări și cele ale unor studii cuprinzătoare în domeniu sunt incluse în raportul Comisiei Predarea și învățarea limbilor străine în clase multilingve

Ca urmare a acestui raport și ca o contribuție la revizuirea Cadrului de competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, au fost organizate o serie de ateliere tematice și activități de învățare reciprocă cu privire la integrarea copiilor migranți prin intermediul educației școlare. 

Au fost elaborate două rapoarte: Regândirea educației lingvistice și a diversității lingvistice în școli și Migranții în școlile europene: Învățarea și menținerea competențelor lingvistice.

Etapele următoare

Programul Erasmus+ oferă noi oportunități, printre care experimentarea în materie de politici și crearea de parteneriate de anvergură, pentru elaborarea unor noi strategii în domeniul predării și învățării limbilor străine în clase multilingve.

Împreună cu Centrul pentru limbi moderne al Consiliului Europei, Comisia va sprijini elaborarea și difuzarea de noi metode de predare a limbilor în clasele multilingve

În cadrul strategiei Comisiei pentru profesiile didactice, profesorii care lucrează cu elevi de diferite naționalități vor beneficia de resurse și sprijin.