Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Višejezični razredi

Važnost višejezičnosti u školama 

Diljem EU-a djeca doseljenika razrede obogaćuju mnoštvom jezika i kulturnom raznolikošću. To je potencijalna prednost za pojedinca, za škole i za cijelo društvo.

Iako se među državama članicama EU-a brojke znatno razlikuju – od 1 % u Poljskoj do 40 % u Luksemburgu – u prosjeku malo manje od 10 % svih učenika u EU-u pohađa nastavu na jeziku koji im nije materinski. 

Zato se postavlja pitanje kako najbolje iskoristiti potencijal jezične raznolikosti EU-a. Pokazalo se da djeca doseljenika općenito teže stječu osnovne vještine od drugih učenika. 

Škole bi trebale prilagoditi nastavne metode kako bi se uzelo u obzir različito jezično i kulturno podrijetlo učenika te im se omogućilo da ostvaruju dobre rezultate.

Kako EU pomaže višejezičnim razredima?

Komisija u suradnji s državama članicama nastoji pronaći uspješne strategije za učenje jezika u višejezičnom okruženju te olakšati razmjenu najboljih primjera iz prakse u tom području. Rezultati te suradnje i opsežnih istraživanja na tu temu objavljeni su u izvješću Komisije pod naslovom Poučavanje i učenje jezika u višejezičnim razredima

Nakon tog izvješća i kao doprinos preispitivanju Okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje organiziran je niz tematskih radionica i aktivnosti uzajamnog učenja o integraciji djece migranata kroz školsko obrazovanje. 

Skupina je sastavila dva izvješća, Rethinking language education and linguistic diversity in schools i Migrants in European schools: Learning and maintaining languages.

Koji su sljedeći koraci?

Program Erasmus+ otvara mogućnosti za razvoj novih strategija poučavanja i učenja jezika u višejezičnim razredima, kao što su opsežna partnerstva i probna primjena različitih politika.

Komisija će zajedno s Vijećem Europe i njegovim Centrom za suvremene jezike podupirati razvoj i širenje novih metoda poučavanja jezika u višejezičnim razredima

U okviru šire strategije Komisije za nastavničku struku pripremit će se resursi i pružiti potpora učiteljima u čijim su razredima učenici različitih nacionalnosti.