Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Защо да използвате SELFIE

SELFIE може да ви помогне да разберете по-добре как вашето училище използва цифровите технологии в подкрепа на преподаването и ученето.

Благодарение на SELFIE учениците, учителите и училищните ръководители размишляват заедно върху използването на технологиите. Резултатите от този процес могат да хвърлят светлина върху следните въпроси:

  • В кои области училището използва ефективно технологии и в кои има възможност за подобрение?
  • Разполага ли училището с визия за начина, по който иска да използва технологиите, и ако това е така, персоналът и учениците запознати ли са с нея?
  • Според учителите какъв вид обучение е от най-голяма полза?
  • В кои области трябва да се вложат финансови средства?

SELFIE може да помогне на училищата да вземат информирани решения, като преразглеждат и непрекъснато подобряват начина, по който използват цифровите технологии за целите на преподаването, ученето и оценяването.

Инструментът SELFIE е:

Какво казват училищата

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."