Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Proč právě SELFIE?

Díky SELFIE zjistíte, zda vaše škola využívá digitální technologie při výuce a učení optimálním způsobem.

SELFIE umožňuje studentům, učitelům a vedoucím pracovníkům se společně zamyslet nad využíváním technologií na jejich škole. Výsledky získané pomocí SELFIE mohou pomoci řešit například tyto otázky:

  • V jakých oblastech technologie již účinně využíváme a ve kterých oblastech by se měla škola zlepšit?
  • Má škola vizi, jak konkrétně chce technologie využívat? Pokud ano, jsou s ní zaměstnanci a studenti obeznámeni?
  • Jaký druh školení vyhovuje učitelům nejvíc?
  • Do čeho bychom měli investovat finanční prostředky?

SELFIE pomůže škole přijímat informovaná rozhodnutí na základě průběžných údajů o tom, jak se jí daří zlepšovat používání digitálních technologií k výuce, učení a hodnocení.

Nástroj SELFIE:

Názory škol zapojených do projektu SELFIE

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."