Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Miksi SELFIE?

SELFIE auttaa oppilaitoksia hahmottamaan, miten digitaaliteknologia tukee opetusta ja oppimista.

SELFIE-välineen avulla oppilaat, opiskelijat, opettajat ja koulujen johtajat voivat yhdessä pohtia teknologian käyttöä oppilaitoksessaan. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi seuraavin kysymyksiin:

  • Millä aloilla ja missä asioissa teknologiaa käytetään oppilaitoksessa tehokkaasti ja missä olisi vielä parantamisen varaa?
  • Onko oppilaitoksella visiota siitä, miten se haluaa käyttää teknologiaa? Onko visio myös työntekijöiden ja oppilaiden tai opiskelijoiden tiedossa?
  • Millaista koulutusta opettajat pitävät hyödyllisimpänä?
  • Miten rahoitus olisi kohdennettava?

SELFIE-välineen avulla voidaan jatkuvasti seurata ja kehittää digiteknologian käyttöä opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa. Tämä parantaa oppilaitosten valmiuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

SELFIE-välineen ominaisuuksia

Oppilaitosten kommentteja

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."