Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Għaliex is-SELFIE

Is-SELFIE tista’ tgħin lill-iskola tiegħek tifhem aħjar kif it-teknoloġiji diġitali jintużaw biex jappoġġjaw it-tagħlim u l-apprendiment.

Is-SELFIE tinvolvi studenti, għalliema u mexxejja tal-iskejjel f’riflessjoni kollettiva dwar l-użu tat-teknoloġija. Ir-riżultati tagħha jistgħu jitfgħu dawl fuq kwistjonijiet li jinkludu:

  • f’liema oqsma tintuża t-teknoloġija b’mod effettiv u fejn tista’ titjieb l-iskola?
  • l-iskola għandha viżjoni dwar kif trid tuża t-teknoloġija u, jekk iva, l-istaff u l-istudenti jafu x’inhi?
  • liema tip taħriġ hu meqjus ta' benefiċċju mill-għalliema?
  • fejn għandu jiġi allokat il-finanzjament?

Is-SELFIE tista’ tgħin lil skola tagħmel deċiżjonijiet infurmati billi tirrevedi u ttejjeb kontinwament kif it-teknoloġiji diġitali jintużaw għat-tagħlim, l-apprendiment u l-valutazzjoni.

Is-SELFIE hija:

  • b’xejn
  • tista’ tiġi personalizzata
  • disponibbli f’30 lingwa
  • faċli biex biha jsiru l-mistoqsijiet u jiġu mwieġba
  • privata - ma tinġabar l-ebda data personali
  • iddisinjata u ttestjata ma’ skejjel fl-Ewropa kollha

X’jgħidu l-iskejjel

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."