Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE

Как вашето училище може да подобри начина, по който използва технологии за преподаване и учене? Използвайте безплатния инструмент SELFIE, за да научите.

Slide

Открийте цифровия потенциал на вашето училище

Вашето училище използва ли в максимална степен цифровите технологии за целите на преподаването и ученето? SELFIE е безплатен и лесен за използване инструмент с възможност за персонализиране, чрез който училищата могат да направят оценка какво е нивото им по отношение на ученето в цифровата ера. Гледайте краткия видеоклип за ползите от инструмента SELFIE.

Готови ли сте да започнете да използвате SELFIE? Регистрация или вход

Запознайте се със SELFIE

За SELFIE

SELFIE събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище.

Защо да използвате SELFIE

SELFIE може да ви помогне да разберете по-добре как вашето училище използва цифровите технологии в подкрепа на преподаването и ученето.

Как работи SELFIE

Прочетете какво трябва да направите, ако искате да използвате SELFIE във вашето училище — избор на координатор, регистрация на училището ви и т.н.

Регистрация

Учител, училищен ръководител или друг член на персонала трябва да регистрира вашето училище. Вижте как да се регистрирате.

Ресурси

Ресурси за училищни ръководители, учители и ученици, включително насоки за използването на SELFIE, комуникационни материали и доклади.

Бюлетин

Получавайте актуална информация за инструмента, информация за прояви и др.