Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Orodje SELFIE

Orodje SELFIE šolam omogoča boljše razumevanje uporabe digitalnih tehnologij za podporo poučevanju in učenju.

Orodje SELFIE spodbuja učence, učitelje in vodstvene delavce šol k skupnemu razmisleku o uporabi izobraževalnih tehnologij. Orodje pomaga odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Na katerih področjih šola tehnologije uporablja učinkovito in kako jih lahko še izboljša?
  • Ali ima šola vizijo o načinu uporabe tehnologije in ali jo osebje in učenci poznajo?
  • Katero usposabljanje je za učitelje najbolj koristno?
  • Komu bi bilo treba dodeliti finančna sredstva?

Orodje SELFIE omogoča stalno pregledovanje in izboljševanje digitalnih tehnologij ter šolam pomaga, da se premišljeno odločijo o načinu njihove uporabe za poučevanje, učenje in ocenjevanje.

Orodje SELFIE je:

Mnenje šol

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."