Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kuo naudinga priemonė SELFIE?

Priemonė SELFIE gali padėti jūsų mokyklai geriau suprasti tai, kaip naudojamos skaitmeninės technologijos mokymo ir mokymosi tikslais.

SELFIE įtraukia mokinius, mokytojus ir mokyklų vadovus į bendrus apmąstymus apie tai, kaip naudojamos technologijos. Šiuose apmąstymuose gali iškilti tokie klausimai:

  • kokiose srityse technologijos naudojamos veiksmingai ir ką mokykla galėtų patobulinti?
  • Ar mokykla turi viziją apie tai, kaip ji nori naudoti technologijas ir jei taip, ar darbuotojai ir mokiniai apie tai žino?
  • Kokius mokymus mokytojai laiko naudingiausiais?
  • Kur reikėtų nukreipti lėšas?

Priemonė SELFIE gali padėti mokyklai priimti informacija pagrįstus sprendimus peržiūrėdama ir nuolat tobulindama tai, kaip skaitmeninės technologijos naudojamos mokymo, mokymosi ir vertinimo tikslais.

Priemonė SELFIE yra

  • nemokama,
  • pritaikoma pagal poreikius,
  • pateikiama daugiau kaip 30 kalbų,
  • lengvai įdiegiama, į klausimus atsakyti taip pat nesudėtinga,
  • užtikrina privatumą – nerenkama asmens duomenų,
  • sukurta ir išbandyta bendradarbiaujant su mokyklomis iš įvairių Europos šalių.

Mokyklų nuomonė

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."