Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Dlaczego SELFIE

SELFIE może pomóc Twojej szkole lepiej zrozumieć, w jaki sposób stosować technologie cyfrowe, aby wspierać nauczanie i uczenie się.

SELFIE skłania uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół do wspólnej refleksji na temat korzystania z technologii. Na podstawie zebranych informacji narzędzie to pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakich obszarach szkoła skutecznie korzysta z technologii, a w jakich może zoptymalizować ich stosowanie?
  • Czy szkoła ma plan, w jaki sposób chce korzystać z technologii, i jeśli tak, czy plan ten jest znany pracownikom szkoły i uczniom?
  • Które ze szkoleń są zdaniem nauczycieli najbardziej przydatne?
  • Na co należy przeznaczyć fundusze?

SELFIE służy do przeglądu i ciągłego udoskonalania metod stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenie. W ten sposób narzędzie to może pomóc szkołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

SELFIE:

  • jest bezpłatne
  • jest dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • jest dostępne w ponad 30 językach
  • umożliwia łatwe stawianie pytań i odpowiadanie na nie
  • chroni prywatność – nie gromadzi danych osobowych
  • zostało opracowane i przetestowane we współpracy ze szkołami w całej Europie.

What schools say

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."