Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Dlaczego SELFIE

SELFIE może pomóc Twojej szkole lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystać z technologii cyfrowych, aby wspierać proces nauczania i uczenia się.

SELFIE skłania uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół do wspólnej refleksji na temat korzystania z technologii. Na podstawie zebranych informacji narzędzie to pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakich obszarach szkoła skutecznie korzysta z technologii, a w jakich może zoptymalizować ich stosowanie?
  • Czy szkoła ma plan, w jaki sposób chce korzystać z technologii, i jeśli tak, czy plan ten jest znany pracownikom szkoły i uczniom?
  • Które ze szkoleń są zdaniem nauczycieli najbardziej przydatne?
  • Na co należy przeznaczyć fundusze?

SELFIE służy do przeglądu i ciągłego udoskonalania metod stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i procesie oceny. W ten sposób narzędzie to może pomóc szkołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

SELFIE:

  • jest bezpłatne
  • jest elastyczne
  • jest dostępne w ponad 30 językach
  • umożliwia łatwe stawianie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi
  • chroni prywatność – nie gromadzi danych osobowych
  • zostało opracowane i przetestowane we współpracy ze szkołami w całej Europie.

Co sądzą o nim szkoły?

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."