Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Hvorfor bruge SELFIE?

SELFIE hjælper din skole til at få en bedre forståelse af, hvordan digitale teknologier kan bruges til at understøtte undervisning og læring.

SELFIE involverer elever, lærere og skoleledere i fælles overvejelser om brugen af teknologi. Brugen af SELFIE sætter fokus på spørgsmål som:

  • på hvilke områder bruger vi teknologien på en effektiv måde, og hvor kan skolen gøre det bedre?
  • har skolen en vision for, hvordan den vil bruge teknologien, og hvis ja, kender de ansatte og eleverne til den?
  • hvilken form for kurser synes lærerne, gavner dem mest?
  • hvor skal der bruges penge?

SELFIE kan hjælpe skoler til at træffe informerede beslutninger ved at gennemgå og løbende forbedre den måde digitale teknologier bruges på i undervisning, læring og vurderinger.

SELFIE:

Hvad siger skolerne?

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."