Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Waarom SELFIE?

SELFIE kan uw school meer inzicht geven in hoe digitale technologieën bij het lesgeven en leren kunnen worden gebruikt.

SELFIE laat leerlingen, leerkrachten en schoolleiders samen nadenken over het gebruik van technologie. De resultaten kunnen duidelijk maken:

  • waar technologie op school al goed wordt gebruikt en waar nog niet
  • of de school een strategie heeft voor hoe zij technologie wil gebruiken en, zo ja, of het personeel en de leerlingen van die strategie op de hoogte zijn
  • welk soort training leerkrachten het nuttigst vinden
  • waaraan het geld moet worden besteed

SELFIE kan een school helpen onderbouwde beslissingen te nemen door de manier waarop digitale technologieën bij het lesgeven, leren en beoordelen worden gebruikt, voortdurend te evalueren en te verbeteren.

SELFIE is:

Wat scholen ervan vinden

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."