Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Zašto SELFIE?

SELFIE može pomoći vašoj školi da bolje razumije kako se digitalne tehnologije upotrebljavaju za potporu poučavanju i učenju.

SELFIE prikuplja mišljenja učenika, nastavnog osoblja i ravnatelja škola o upotrebi tehnologije. Generirano izvješće može dati odgovor na sljedeća pitanja:

  • U kojim područjima škola učinkovito upotrebljava tehnologiju, a u kojima ima mjesta za napredak?
  • Ima li škola viziju o tome kako želi koristiti tehnologiju i je li tu viziju prenijela osoblju i učenicima?
  • Koju vrstu osposobljavanja nastavno osoblje smatra najkorisnijim?
  • Kamo treba usmjeriti sredstva?

SELFIE može pomoći školi u donošenju promišljenih odluka na temelju preispitivanja i kontinuiranog poboljšavanja upotrebe digitalnih tehnologija za poučavanje, učenje i ocjenjivanje.

SELFIE je:

Što kažu škole

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."