Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Miks SELFIE?

SELFIE aitab koolidel paremini mõista, kuidas kasutada digitehnoloogiat õpetamise ja õppimise toetamiseks.

SELFIE kaasab õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte ühisesse arutellu tehnoloogia kasutamise üle. Selle tulemused võivad muu hulgas esile tõsta järgmisi küsimusi:

  • millistes valdkondades kasutatakse tehnoloogiat tõhusalt ja kus saab kool olukorda parandada?
  • kas koolil on ettekujutus sellest, kuidas ta soovib tehnoloogiat kasutada? Kui jah, siis kas töötajad ja õpilased on sellest teadlikud?
  • millist koolitust peavad õpetajad kõige kasulikumaks?
  • milleks tuleks eraldada rahalisi vahendeid?

SELFIE saab aidata koolil teha teadlikke otsuseid, vaadates läbi ja täiustades korrapäraselt seda, kuidas digitehnoloogiat õpetamisel, õppimisel ja hindamisel kasutatakse.

SELFIE on:

  • tasuta
  • kohandatav
  • kättesaadav enam kui 30 keeles
  • kergesti seadistatav ja kasutatav
  • privaatne – isikuandmeid ei koguta
  • loodud koostöös Euroopa koolidega, kes on seda ka katsetanud

Mida koolid SELFIE’st arvavad?

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."