Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Varför använda Selfie?

Selfie kan ge din skola tips på hur den digitala tekniken kan användas för att stödja undervisning och lärande.

Selfie uppmuntrar elever, lärare och skolledare att tillsammans fundera över teknikanvändning och lyfter fram viktiga frågor för skolan:

  • På vilka områden använder vi tekniken effektivt och var kan skolan förbättra sig?
  • Har vår skola en vision för hur vi vill använda tekniken, och känner personalen och eleverna i så fall till den?
  • Vilken slags fortbildning tycker lärarna ger dem mest?
  • Vad ska pengarna gå till?

Selfie kan hjälpa din skola att fatta välgrundade beslut genom att se över och ständigt förbättra hur den digitala tekniken används för undervisning, inlärning och bedömning.

Selfie

Så här tycker skolorna

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."

"We have clearer goals now and we are working to address the different viewpoints that we saw through the SELFIE school report".

"SELFIE made consensus easier because it prompted us to have detailed discussions about digital learning."

"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."

"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."