Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 10

De ambitiösa målen i Digital kompass 2030 kräver att utbildningssystemen satsar mer på utbildning i digitala färdigheter och digital kompetens till så många elever som möjligt från yngre åldrar. 

Tack vare skolans utbildning i data och informationsteknik (it) kan unga människor skaffa sig en kritisk och praktisk förståelse för den digitala värld som de lever i. 

Ändå är det många unga människor i EU som går ut skolan utan att ha fått någon data- eller it-utbildning. 

Många EU-länder uppdaterar nu sina läroplaner, till exempel genom att införa datautbildning i grundskolan eller genom att lägga till nya moment som artificiell intelligens (AI), digitalt medborgarskap och datalogiskt tänkande i läroplanen. 

Trots dessa satsningar hade bara 56 procent av 16- till 74-åringarna i EU grundläggande eller något över grundläggande digitala färdigheter 2019 (Eurostat, 2020).

Mål 

För att hjälpa EU-invånarna att utveckla grundläggande och avancerade digitala färdigheter genom utbildning ska kommissionen ta fram ett förslag till rådets rekommendation om att förbättra utbudet av digitala färdigheter i utbildningen. 

I det arbetet ska det ingå EU-verktyg för att investera i fortbildning av lärare. Rekommendationen ska också uppmuntra till utbyte av bästa praxis om undervisningsmetoder, bland annat ett fokus på datautbildning av hög kvalitet på alla utbildningsnivåer, och främja en dialog med näringslivet om att identifiera och tillgodose nya och kommande kompetensbehov.

Nyckelaktiviteter

  • Uppdatera Gemensamma forskningscentrumets (JRC) rapport om att utveckla datalogiskt tänkande i obligatorisk skolgång – konsekvenser för policy och praxis.
  • Skapa ett förslag till en rådsrekommendation om att förbättra utbudet av digitala färdigheter i utbildningen.

Förväntade resultat

  • Skapa riktlinjer om it som ämne, inklusive dess principer, koncept och praxis i undervisning och lärande.
  • Komma överens om en enhetlig vision och delad terminologi kopplat till tillhandahållande av data- och it-utbildning av hög kvalitet till alla elever och studenter i EU.
  • Dela bästa praxis för utvärdering hos utbildningsinstitutioner och betona datautbildningens potential och begränsningar för att lösa samhällsutmaningar.
  • Bidra till målen i strategin för att forma EU:s digitala framtid för att se till att 65 procent av alla i EU har åtminstone grundläggande digitala färdigheter senast 2025.

Tidslinje

  • Oktober–december 2021 – uppdatera JRC:s rapport om datalogiskt tänkande 
  • Hösten 2022 – publicera en Eurydice-rapport som kartlägger it- och datautbildning i skolorna i EU
  • Mars–december 2021 – skapa en kompentensram för it i samarbete med Informatics for All 
  • Slutet av 2022 – förslag till en rådsrekommendation med en enhetlig vision och terminologi om tillhandahållande av datautbildning av hög kvalitet för elever och studenter i EU 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.