Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politici bazate pe date concrete

O bază de date concrete pentru politica lingvistică

Pentru a asigura elaborarea unor politici relevante și a unor inițiative eficace, Comisia creează o bază solidă de date și indicatori în domeniul politicii lingvistice. Utilizând sursele de date disponibile, Comisia monitorizează progresele din domeniul predării și învățării limbilor străine.

Ea colaborează cu Eurostat, cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a colecta și analiza date privind predarea limbilor străine în Europa. Plecând de la aceste informații, se elaborează indicatori și standarde privind competențele lingvistice la nivel european.

Raportul Date-cheie privind predarea limbilor străine în școlile din Europa, publicat periodic de rețeaua Eurydice, oferă, la rândul său, informații importante despre evoluțiile înregistrate în statele membre.

Ce face UE pentru a promova elaborarea de politici plecând de la date concrete?

Comisia își consolidează baza de date concrete privind cunoașterea și predarea limbilor străine, în special prin monitorizare periodică. Monitorizarea este esențială pentru colectarea de date privind nivelurile actuale de competențe lingvistice în limba a doua și pentru sprijinirea măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor politicilor și inițiativelor care promovează învățarea limbilor străine.

Monitorizarea periodică oferă, de asemenea, informații privind modul în care factorii demografici, sociali, economici și educaționali afectează nivelul competențelor lingvistice din fiecare stat membru și de la un stat membru al UE la altul.

Indicatorul european al competențelor lingvistice a reprezentat primul pas important către stabilirea unei baze solide de date concrete care să sprijine procesul de elaborare a politicilor în domeniul învățării limbilor străine. Indicatorul a colectat dovezi privind programele și politicile lingvistice pentru a ajuta statele membre să-și îmbunătățească standardele naționale.

Sondajul european privind competențele lingvistice 2011-2012 (realizat în 14 state membre ale UE) a arătat că:

  • 42 % din elevii de 15 ani au atins, la prima lor limbă străină, nivelul B1/B2 („utilizator independent”) din Cadrul european comun de referință pentru limbi
  • 25 % au atins acest nivel la a doua limbă străină
  • 14 % dintre elevi nu au cunoștințe de bază la nicio limbă străină

Pornind de la un set de indicatori și criterii de referință convenite, Comisia publică acum Monitorul educației și formării, un raport anual care își propune să încurajeze și să susțină elaborarea de politici bazate pe date concrete în domeniul învățării limbilor străine. Monitorul caută să ilustreze evoluția sistemelor de educație și formare din întreaga Europă, evaluând o serie de criterii de referință, indicatori, studii recente și evoluții ale politicilor. 

Obiectivul raportului este de a oferi un cadru de discuții între statele membre și instituțiile europene, ca parte a cadrului strategic pentru cooperarea politică europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020).